Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Платформите на кандидатите за председател на САБ

Платформа на арх. Владимир Милков – кандидат за Председател

Платформа на арх. Георги Бакалов – кандидат за Председател

Платформа на арх. Здравец Хайтов – кандидат за Председател
Платформа на арх. Павел Попов – кандидат за ПредседателПлатформа на проф. д-р арх.Тодор Булев – кандидат за председател