Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Художествени портрети на архитекти направени чрез техните творения

ARCHIPORTRAIT е артистично представяне на 33-ма архитекти, чиито лица  са изработени от тяхната архитектура .

Всеки от нас е опитвал поне веднъж,  да си представи на какво оприличава дадена форма на  облак . Подобна е задачата, която си поставя Федерико Бабина гледайки лицата на архитектите и представяйки си кои от техните сгради могат да се видят в тях, така геометрията на архитектурата може да разкрие неочаквани и изненадващи форми . Око , формата на лицето или устата може да се прочете между структурата на сградата. 33 илюстрации като 33 кратки истории , които се опитват да свържат 33 архитекти .

Целта е да се покаже на подобие , личност , и дори настроението на главния герой чрез неговата естетика.

Портретът е като огледало на душата . Идеята е да се обобщи в едно изображение  архитекта и неговата работа. Формите и геометрии , които са проектирани от архитекта стават функции за съставяне лицето му. Метафора на архитектурата , където всеки малък детайл е ключов компонент на цялата мозайка .