Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Международен ден на архитектурата

Официално поздравление от арх. Петко Йовчев

Уважаеми колеги,

От името на ръководството на Камарата на архитектите в България ви поздравявам по случай Международния ден на архитектурата.
В условията на икономическа криза все по-ценни стават почтеността, партньорството, качеството във всички архитектурни практики, иновативните решения, работата в екип и по установените от държавата и професионалната общност правила.

Професионалният ни празник е повод да направим трезва преценка на постигнатото и да заявим още веднъж решимостта си да отговорим на високите очаквания на обществото. Грижата за общата ни съдба „Архитектура” налага да утвърждаваме конкурсното начало в проектирането; да ценим труда си и да уважаваме успехите на колегите си; да спазваме високи морални и професионални стандарти.
С творчеството си ние сбъдваме мечти и сме отговорни за жизнената среда на следващите поколения. Нека помним, че здраво остава само съграденото с мисъл и любов! Да вярваме, че трудностите ще останат зад гърба ни, а занапред ни очакват успешно реализирани проекти, които ще носят удовлетворение за нас и радост за хората.

Скъпи колеги, желая ви здраве, творческо вдъхновение и още много поводи за празнично настроение!

Арх. Петко Йовчев
Председател на УС на Камарата на архитектите в България