Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Студентски практики по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Уважаеми колеги,

Имате възможността да участвате в проекта „Студентски практики“ чрез наемане на студенти-стажанти в професионалната област на архитектурата, урбанизма и ландшафтната архитектура.

Наетите стажанти трябва да проведат практика в рамките на 240 часа в реална работна среда.

Достъпът и регистрацията за работодатели е напълно свободен, което предпоставя и известна конкуренция между Вас чрез възможността да представите себе си по подходящ начин, за да привлечете и изберете най-добрите студенти да практикуват при Вас. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. от МОН.

В случай, че проявявате интерес, можете да получите допълнителна информация и да направите вашата регистрация на уеб сайта www.praktiki.mon.bg

 Ръководство за работа с информационната система по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

РЕГИСТРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИ