Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Aрхитектурен проект за паметника и парка около НДК

Направление Архитектура и градоустройство на Столична община обяви конкурса за проект за реновиране на паметника 13 века България и парковата зона около НДК.
Целта на конкурса е да се получат концетпуални предложения за пространственото решение на зоните около паметника и пространство на НДК. Предложенията може да съдържат пълно или частично реновиране на настоящата архитектурно-художествена композиция, така и нови предложения, свързани с традициите или нови пластични композиции, отразяващи българското история и традиции.

На база класираните проектни предложения ще се проведе и процедура за избор на изпълнител чрез обществена поръчка. Изпълнителите на първите три  проекта ще получат съответно 10 000, 8 000 и 5 000 лв.
Общата стойност на проектантските услуги, свързани с конкурса е 68 000 лв без ДДС

Регистрация за участие в конкурса по електронна поща: желаещите да участват в конкурса с архитектурен проект трябва да попълнят образец № 5 „Заявление за участие“ (Приложение № 3 към конкурсната програма). Попълненото заявление трябва да се сканира и да се изпрати като приложение на следния електронен адрес: pametnik1300@sofia-agk.com. Файлът – приложение не може да бъде по-голям от 1.5 МВ. Сканираното и попълненото заявление за участие ще бъде възможно да се изпрати на горецитирания електронен адрес до 17:00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/. Изпратилите заявление на адреса ще получат отговор за потвърждение, че са регистрирани с номер в деловодната система. Потвърждението ще бъде изпратено по електронна поща в рамките на следващия работен ден. В случай, че заявилите участие не получат потвърждение по електронната поща в горепосочения срок, могат да се обадят на следните телефонни номера: (+359) 02 9238315 и (+359) 02 9238222. Крайният срок за телефонна справка на посочените телефони относно регистрация по електронна поща е до 17:00 ч. на 16.07.2014 г.

Регистрация за участие в конкурса на място: желаещите да участват в конкурса с архитектурен проект трябва да попълнят образец № 5 „Заявление за участие“ (Приложение № 3 към конкурсната програма). Попълненото заявление трябва да се входира до 17:00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/ в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“, Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Деловодство и документално обслужване“, намиращо се на адрес София 1000, ул. „Сердика“ № 5, партерен етаж. Подалите заявление ще получат генериран стикер с номер в деловодната система като потвърждение за извършена регистрация.

Подробна информация за конкурса се съдържа в предоставените материали.

Обявление за конкурс за проект

Решение

Решение за промяна

Конкурсна програма

Приложение 1 – Техническо задание за проектиране

Приложение 1 – Изходни данни

Приложение 2 – Образец №1

Приложение 2 – Образец №2

Приложение 2 – Образец №3

Приложение 2 – Образец №4

Приложение 3 – Образец №5

 

Contest programme  – ENG

Appendix 1 – Terms of reference and initial design information – ENG