Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Без първо място в конкурса за „Клептуза“ във Велинград

На 30 май журито, което имаше за задача да оцени и класира 6-те проекта за нова визия на Клептуза, взе решение след посещение на Клептуза и детайлно разглеждане на предложенията. В журито участваха проф. д-р арх. Бойко Кадинов – председател, проф. д-р арх. Асен Писарски – декан на Археологическия факултет в УАСГ – София, главният архитект на община Велинград Тодор Енев, инж. Тодор Енев – председател на КИИП – Пазарджик и общинският съветник Йордан Аршинков.

Журито не присъжда първо място в обявения от общината конкурс, като основните причини за това решение са две. Първата е, че авторите на всички проекти не са спазили максимално изискването да не се увеличава застрояването в защитената карстова местност. Втората, че всички проекти предвиждат хотелска част с 3 етажа, а по задание трябва да има малка хотелска част с 1-2 апартамента и няколко стаи. Според специалистите инженери-конструктори 3-етажна хотелска част ще изисква да се копае много по-надолу, а карстовият извор не позволява дълбоко фундиране.
На второ място с най-висока оценка журито поставя проекта на арх. Милен Арнаудов от Бургас, който е “най-прибран” и с най-малка инвазия на Клептуза. Проектът предлага широка и оригинална гама от атракции: стъклени панели над водопада, плаващо барбекю, амфитеатрална сцена с екран, която дава богати възможности за различни културни събития.

Журито присъжда две трети награди: на колектива на арх. Цеков, арх. Спасова и арх. Цукова от Варна и на “Арх и арт – арх. Тулешков и арх. Стойчева” от Пазарджик.
Арх. Тодор Енев съобщи, че журито ще предложи класирания на второ място проект да се доработи, като се съобрази с посочените забележки. След това членовете на журито ще се съберат отново, за да вземат решение, защото всички специалисти са обединени от желанието на финала на конкурса да има работещ проект за Клептуза.

Заключителният протокол на журито и цялата документация са предадени на възложителя – кмета на общината Иван Лебанов. Предстои да бъде организирана изложба на проектите и общественото им обсъждане. Авторското право върху наградените проекти става собственост на община Велинград.

Източник на информация: tempo.velingrad.com