Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Ордос – най-големият призрачен град в света

Китай продължава реализацията на грандиозни проекти, същевременно стимулирайки своята икономика.

В страната има много гигантскиинфраструктурни проекти от най-големия
търговски център в света до цяло летище,които пустеят с години.
Китайските власти уверяват, че тези призрачни места ще бъдат запълнени в следващите години. Предполага се, че около 1-1.5% от икономическия ръст на Китай се дължи именно на такива проекти.
Именно там намираме и най-големия град призрак в света. Във Вътрешна Монголия бе издигнат град Ордос, предвиден за 1млн. души население. В момента в града живеят 20 000 души, а 98% от сградите пустеят.
Строителството започва през 2003 г. и въпреки че едва 17% от населението в района е монголско, градът бе решено да бъде именно в монголски стил (оттук и името, свързано с думата „орда“). До края на 2010 г. на площ 355 кв. км бе построен град за 1 млн. души, но и до края на 2013 г. Ордос бе заселен едва на 2%.
Главният инвеститор и строител през 2008-2009 г. определи цени на жилищата от 10-11 хил. долара за кв. м, но досега цената е паднала 3-4 пъти. Но и при тези условия цените остават високи за район, в който средните заплати са около 400-500 долара.
Част от пустеещите площади на града ще бъдат изкупени от правителството за нуждите на военните, но и това едва ли ще увеличи населението на града с повече от още 2% (20 000 души). Управляващата компания продължава да отчита загуби от 10-12 млн. долара всеки месец за поддръжка на пустеещия град- за озеленяване, нощно осветление на пустите улици, поддръжка на инфраструктурата.
Самият проект бе започнат, след като в региона Кангбаши бе открит голям запас от въглища, Областта мигновено се покри с небостъргачи с огиси, админи9стративни центрове, сгради за бъдещата местна власт, музеи, театри и спортно съоръжения.
Бяха построени и жилищни райони с удобни домове за бъдещата средна класа, която ще се засели тук. Експлоатацията на находищата обаче се забави и ако Ордос продължи да се запълва със същите темпове, той ще престане да е град призрак едва след 40-50 години.
Източник на информация: profit.bg