Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Издаването на скица вече е безплатно и няма да се чака

За издаването на скица от кадастъра при сделка с имот няма да се чака. Услугата освен това ще бъде безплатна и ще се извършва от нотариусите. Условието е имотът да е в община с одобрена и действаща кадастрална карта.

Това стана възможно с промените в закона за кадастъра и имотния регистър, които скоро ще влязат в сила. С новите текстове беше предоставен дистанционен достъп на нотариусите до регистъра на агенция по кадастър.

В момента издаването на скица за 3 дни струва от 10 до 30 лв. в зависимост от имота. За 1 ден услугата се таксува между 15 и 45 лв. А за експресната до 4 ч. се вземат от 30 до 90 лв.

Засега малко над 18% от територията на страната е покрита с кадастрални карти. Те обаче обхващат повече от 30 на сто от всички съществуващи имоти.

Всеки може да провери дали общината, където се намира апартаментът или къщата, има действащ кадастър. Това може да стане в интернет сайта на агенция. Там са посочени териториите с влязла в сила карта и регистри и онези, за които това предстои.

В случай че имотът е извън кадастъра, скицата ще се издава по досегашния ред. В момента текат обществени поръчки за създаване на карта на осем софийски района и още 35 населени места в страната. За тази година бяха заделени 10 млн. лв. за развитието на кадастъра.

Източник на информация: nakratko.bg