Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Почетни отличия в Електронната изложба на дипломни работи

На основание проведена електронна изложба на дипломни проекти на сайта на РК София Област www.kab-so.com в периода 04.02.2014 – 15.04.2014г. жури в състав:
– Председател:
Арх.Живко Велев
– Членове:
Арх.Мариела Андреевска
Арх.Гани Ганев
Арх.Петко Симеонов
Арх.Десислава Димитрова-Маринова

Разгледа представените петдесет и един проекта и спрямо класирането на всеки член на журито с точки от 1 до 6 / като шест е най-високата оценка/ на отличени от него шест проекта се сумира сбора на получените точки от всички членове на журито и спрямо този сбор се формира следната класация.

Дипломант Проект Общ бр.точки
1 Ради Аврамов Archibase- Архитектурен университет в Пловдив 20
2 Катрин Али Джарадат Библиотека на бъдещето 15
3 Пламена Георгиева Комуникационен център за мотопеди ивелосипеди 9
4 Катерина Христова Детски център, София, район Младост 8
5 Миряна Димитрова Къщи „Спасителни капсули“ 8
6 Добрина Узунова Архитектурно училище в гр.Пловдив 7
7 Вяра Маркова Център за експериментални изкуства в София 6
8 Галина Бълева Център за култура и дебати 5
9 Тихомир Петков Архитектурно училище в гр.Пловдив 5
10 Александър Тосков Център за култура и дебати 4
11 Мартин Кръстев Архитектурно училище в гр.Пловдив 4
12 Петър Петров Софийска света гора 4
13 Йордан Манолов Национална библиотека 3
14 Димитър Андонов Софийски метрополитен 2
15 Мария Иванова Обновяване на жил.комплекси 2
16 Бранимир Брозиг Реконструкция „Родна стряха“ 1
17 Николай Недков Студентско общежитие 1
18 Павел Цочев Форум на Балканските страни 1
19 Снежина Алексиева Затвор 2050 1

Журито определи следните награди:

За първо място на арх. Ради Аврамов – предметна награда цифров фотоапарат Canon Power Shot A1400 и грамота.

За класиранито от второ до шесто място включително на арх.Катрин Али Джарадат, арх. Пламена Георгиева, арх. Катерина Христова, арх. Миряна Димитрова, арх.Добрина Узунова се присъждат грамоти.

Наградите могат да се получат в всеки ден от 10 до 18ч. от офиса на колегията в УАСГ.