Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Животът на метала в природата

Паркът MFO в Цюрих, Швейцария или уникалният прецедент за нов поглед към градските паркове – „серия от зрелищно потапяне в живи обеми“. Миналото на старите промишлени сгради създава бъдещето на пътя към природата. На тази основа се гради проектът на Burckhardt + Partner AG и Raderschall Landschaftsarchitekten AG създавайки стени променящи се със сезоните – цветове, форми, обеми уникални всеки ден.

За повече информация :
http://www.burckhardtpartner.ch/en/projekte/projektliste/mfo/ancProject_view
http://www.youtube.com/watch?v=a3Gczskzcrg&feature=related