Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Ул. „Граф Игнатиев“ – публичнo пространствo

1. Въведение

Площадът е разположен в една от най-гъсто населените части на града, а именно ЦГЧ. Със своята дълга история, с годините се е превърнал в едно от важните пространства в града ни.

„Славейков“ не трябва да бъде разглеждан самостоятелно, той е съществена част от пешеходната ос „Граф Игнатиев“. Споделяйки много общи проблеми, площадът заедно със своите безистени и вътрешно-квартални пространства, има пълния потенциал да се превърне в архитектурен, пространствен и културен акцент на тази зона. Решех да развия своята дипломна работа в два аспекта. Първият включва преустройство на самият пл. „Славейков“, а вторият е представяне на концепция за вътрешно-кварталните пространства, които пространствено си взаимодействат с площада и изграждат една обща система от общи и частни пространства.

2. Преустройство на пл. „Славейков“

Сред основните проблеми на площада са отнемането на пространството на пешеходците за сметка на сергиите. Също така липсват достатъчно зелени площи, а шумът от старите трамваи и колички е доста натрапчив.

В основата на проектното ми решение е създаването на два основни пешеходни лъча, като между тях се оформят зелени площи, прекъснати от кътове за сядане. В центъра е оформено типично правоъгълно площадно пространство с акцент – фонтан.

Две по-малки пространства са разположени в предверието към кръстовището на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Г. С. Раковски“ , както и от страна на ул. „Солунска“. В нейна близост запазвам съществуващата търговия от сергиен тип, но с доста по обновен вид.

Площадът се развива на две нива като връзката между тях се осъществява с пешеходни рампи, централно стълбище при фонтана и едно второстепенно, както и от два асансьора. Рампите са планирани да поемат потоците от хора от ул. „Г. С. Раковски“ и от централните части на София от към ул. „Солунска“. Подземното ниво е на кота -4.50м , то включва общи пространства със зони за сядане и почивка, както и търговски площи. Също така, там е разположена и зала за пресконференции и втори вход към Градската библиотека, също така и галерия за изложби от всякакъв тип. Предвидена е и връзка с първото подземно ниво на паркинга на кота – 2.85 посредством рампа.

3. Концептуално предложение за намеса във вътрешно-кварталните пространства.

Характерни са типичните проблеми на ЦГЧ. Липсата на подържани и безопасни вътрешни пространства, проблеми с паркирането, разполагането на търговия във всяко едно удобно пространство и при всякакви обстоятелства.

Намесата предлага едно цялостно преустройство, като първоначалната идея беше да се запази съществуващото допълващо застрояване, но след консултация с инжинер се оказа, че за изграждането на покривните тераси над търговските площи,е необходимо допълнително укрепване, което ще излезе доста по скъпо от едно ново строителство. Концепцията предлага изграждане на система от пространства и безистени с търговски площи и озеленени покривни тераси с общи и частни площи на кота +4.50м и до 2 нива подземен паркинг с коти -2,85м и -5,70м .

арх. Иван Кирин

Специалност: Архитектура

Университет: УАСГ

Година на завършване: 2014

Тел: 0887 95 34 95