Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ОБЯВИХА ПОРЪЧКАТА ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ЛАРГОТО

Тя е за СМР и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологията под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и пл. „Независимост“.

Датата на изпращане на обявлението за обект „Античен Културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – втори и трети етап” е 24.06.2014 г.

Проектът предвижда устройването на разкритите археологически нива като комплекс за провеждане на съвременни културни, културно-образователни и културно-развлекателни събития от възможно най-широк културен спектър, разположен сред консервирана, реставрирана и експонирана уникална и автентична археологическа среда. Целта на проекта е чрез обвързване на съвременните градски структури с историческата среда и на новите със съществуващите подземни пространства да прояви археологическия потенциал на тази територия и да я превърне в публично пространство с национална и общоградска значимост, наситено със съвременни културни функции, обвързани в историческия контекст на археологическата среда.

Проектът включва:

Втори етап:

Археологическо ниво – за частта под пл. „Независимост“ – пространството между съществуващите подлези на Източната Сердикийска порта на античния град – на изток; централният подлез с храма „Света Петка Самарджийска“ – на запад; пространството под пътната връзка между булевардите „Княз Дондуков“ и „Тодор Александров“ – на юг; пространството под площада пред ЦУМ – на запад. В този обхват територията е с площ 4 850 кв.м.

За частта под бул. „Мария Луиза“ – пространството между Централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска“ – на юг и северния вестибюл на Метростанция ІІ-8, като включва покритото пространство под трасето на бул. „Мария Луиза“. В този обхват територията е с площ 3 150 кв.м.

Общата площ на двете части на комплекса на археологическите им нива е 8 000 кв.м.

Надземно ниво – изграждане на остъклено куполно покритие над отвора над археологическото ниво на пл. „Независимост“.

В съответствие с одобрено Задание за проектиране, комплексът съдържа: зони на експонираната археология „in situ“; зона за експониране на демонтираните от зоната под бул. „Мария Луиза“ археологически структури от Средновековието, тематично свързани с останките под пл. „Независимост“ и подлеза с църквата „Света Петка Самарджийска“; сектори за лапидарни експозиции на привнесени от други части на града артефакти от античната епоха; пространства за провеждане на сценични дейности; зони за представяне на изложби на визуалните изкуства – скулптура, живопис, графика, инсталации и други; зони за експониране на колекционерски сбирки; локализирани зони за галерии за произведения на изкуствата и книжарница; зони заотдих и наблюдение на археологическите експозиции; комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки, проходи, рампи, стълбища, асансьори; битови и тоалетни възли за публично ползване; локализирана зона за управление на културния комплекс и за туристическо иинформационно обслужване; зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на културния комплекс.

Проектът е разработен в следните части: 1. Архитектура; 2. Интериор; 3. Архитектурен проект за консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата; 4. Технология за консервационно-реставрационни работи на археологическите структури; 5. Конструктивна; 6. Ел. инсталации; 7. Отопление, вентилация, климатизация; 8. Вода и канал; 9. Вертикална планировка; 10. Паркоустройство и ландшафтна архитектура; 11. План за безопасност и здраве; 12. Пожарна безопасност.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 4 август, 17:00 часа. Отварянето на офертите ще се състои на 5 август от 1100 часа в Министерството на културата.

Всички подробности – тук.

Препроектиране на техническия проект в части „Архитектура“ и „Конструкции“ беше извършено на базата на задание от Министерството на културата. АБ „САРХ“ ЕООД е изпълнила тези изисквания, съобщи в началото на май за citybuild.bg ръководителят на проекта арх. Славей Гълъбов. В последните дни на април отново по наша молба той коментира и критиките от страна архитектите от Група Град относно предвиденото стъклено покритие на Ларгото.

Източник на информация: www.citybuild.bg