Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

КУРС ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

НИНКН и Центърът за висши науки “Шайо”, Париж, откриват на 18.09.2014 г. седмото издание на “Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”.

Документите за кандидатстване се приемат до 1.08.2014 г. Те са: мотивирана молба за постъпване до директора на НИНКН, CV и копие от диплома за завършено висшe образование, специалност « Архитектура » и се представят едновременно на хартиен носител в деловодството на НИНКН, 1125 София, кв. «Изгрев», ул. «Лъчезар Станчев» № 7 и на електронен адрес: checbg@gmail.com.

За допълнителна информация:

Седмо издание на курса по опазване нa НКН 2014-2015г.