Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Покана за членове на КАБ за лекция

Уважаеми колеги,

Комисията по професионална дейност към УС на КАБ ще проведе поредна лекция на тема:

„Изработка на инвестиционни проекти за обекти, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз и в частност Оперативна програма „Регионално развитие” – процеси на възлагане, изпълнение на проектирането, авторски надзор и изпълнение на строителството и доставките.”

Лекцията е само за архитекти – членове на КАБ и ще се проведе на 28 октомври – петък от 10:00 часа в зала 315 на УАСГ при специалното участие на г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството

Лектори:
г-н Георги Стоев – МРРБ с презентация на тема: „Проектен цикъл – изпълнение и често срещани предизвикателства при изпълнение на проекти, финансирани от ОПРР”

арх. Николай Няголов – КАБ с лекции на тема: „Последователност и протичане на инвестиционните процеси” и „Най-често срещани грешки при протичане на инвестиционните процеси за обекти, финансирани по програмите на ЕС”.

Програмата на обучението е следната:

1. Откриване на обучението от арх. Петко Симеонов – председател на КПД и представяне на официалните гости – г-жа Лиляна Павлова – Министър на Регионалното развитие и благоустройството и арх. Недялко Бончев – Декан на Архитектурния факултет на УАСГ 10.00 – 10.10 часа
2. Приветствия на официалните гости към архитектите 10.10 – 10.30 часа
3. Въведение към обучението от арх. Петко Симеонов 10.30 – 10.40 часа
4. Презентация на тема: „Проектен цикъл – изпълнение и често срещани предизвикателства при изпълнение на проекти, финансирани от ОПРР”, изнесена от г-н Георги Стоев от МРРБ 10.40 – 11.20 часа
5. Лекция на тема: „Последователност и протичане на инвестиционните процеси”, изнесена от арх. Николай Няголов от КАБ 11.20 – 12.00 часа
6. Почивка 12.00 – 12.30 часа
7. Лекция на тема: „Най-често срещани грешки при протичане на инвестиционните процеси за обекти, финансирани по програмите на ЕС”, изнесена от арх. Николай Няголов от КАБ 12.30 – 13.00 часа
8. Заключение на лекционната част от арх. Петко Симеонов 13.00 – 13.10 часа
9. Въпроси на обучаемите и отговори на лекторите 13.10 – 13.50 часа
10. Закриване на обучението
13.50 часа

Краен срок за записване (платена такса) – четвъртък, 24.10.2011г. или до изчерпване на местата.

Таксата за участие е 60 лв. (шестдесет лева) с ДДС и се заплаща по банков път на сметката на КАБ:

IBAN: BG 16UNCR 7000 1518 2793 81
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Във вносната бележка в „Основание за внасяне” да се запише „Лекция по EП”, името на участника и задължително неговия регистрационен номер в КАБ.

За внесените суми ще се издава фактура, като за целта ви молим внимателно да попълните следните данни и да изпратите заявката на e-mail kab1@abv.bg, на вниманието на г-жа Анна Михайлова
1.За фирми:
– наименование на фирмата;
– адрес;
– МОЛ;
– Ид.номер по ДДС;
– ЕИК;
– трите имена и регистрационeн номер на участника

1.За частни лица:
– име;
– адрес;
– ЕИК;
– трите имена и регистрационен номер

Местата са ограничени!
За разпределянето на участниците ще важи датата на банковия превод.

Председател на КПД арх. Петко Симеонов