Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Идеен проект за нов национален стадион на България в гр. София

Проектът е предложение за нов национален стадион на България в гр. София. За реална отправна точка при проектирането са използвани изискванията за стадиони от категория 4, съгласно наредбата на УЕФА (UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Edition 2010), влязла в сила от 1.05.2010 г., явяваща се най-високата категория, позволяваща прием на спортни срещи от основните турнири на футболната асоциация. Избрания терен е до една от основните пътни артерии на града – бул. „Цариградско шосе“, в близост до „Околовръстното шосе“, в района срещу парк Врана. Той е отдалечен от централната част и дава възможност да се провеждат концерти и спортни събития без да се натоварва автомобилният трафик. Трябва да се отбележи, че по ОУП, гр. София, парцелът е с предназначение „Тсп“ (Специални терени) и на мястото се намират „Военни поделения“.  Имайки предвит това, в проекта е предвидена смяна на терена с предназначение Са1 (Зона за спорт и атракции), което се покрива с необходимостта от развитието на повече спортни зони и съоръжения, както на територията на столицата, така и в рамките на държавата. Изборът на местоположение е подбран в съответствие с бъдещо разширение на стадионът и превръщането му  в спортен комплекс.

 

ОСНОВНИ ПОДХОДИ, КОМУНИКАЦИЯ И ОРИЕНТАЦИЯ

Ориентацията на стадиона е по посока север-юг, с изместване на централната ос с 20°, което допринася за създаването на приятно усещане за средата. В близост до стадиона се намира станция на метрото, до която се предвижда специална автобусна линия при организиране на спротни събития или концерти. Летище София се намира на 15 мин. с автомобил. Достъпът на автомобили до стадиона е решен, чрез изграждане на 2 кръгови квъстовища. Едното е предвидено над бул. „Цариградско шосе“ и е с изместенo в посока към парцела, благодарение на което не се засяга защитената зона при парк Врана. Кръговото е съобразено с големия трафик по възловия булевард и е изчислено да поеме нужния брой автомобили в пиков час (след/преди мач или концерт) без да се образуват задръствания.

Трибуните са разделени на две нива, с общ капацитет от 47 465 места, от които 2 814 за VIP гости и 207 за журналисти . Паркингът, разположен около и в стадиона на кота -4.70 е за 4 128 автомобила и 25 автобуса, като е съобразен с изискванията на българската нормативна уредба и „UEFA“. На кота ±0.00, се образува площадно пространство, от което се осъществява достъпът на зрителите към съоръжението. Пресата, администрацията обслужваща комплекса, спортистите и VIP гостите  използват входове достъпни от паркинга на кота -4.70.

В рамките на локалния ситуационен мащаб подходът към сградата е удачно дисперсно определен с цел улеснение на общия достъп. Паркирането, заемащо основна част от отвореното партерно ниво, е решено съгласно разделянето впоследствие на отделните публични потоци в сградата.

Архитектурен образ

Постигнатият образ е деконтекстуализиран и напълно интровертен — при всички случаи характерен момент за сградите от този тип, с което помага на обемно-пространственото решение да изрази собствената си символна отборна тематика. За общото впечатление спомага приобщаването на сградата към съвременната тенденция за олекотяване на вида на подобен тип мащабни спортни обекти. Взето е предвид колосалното влияние на мястото, при което сградата реално допира земята — както в глобалния ситуационен мащаб, така и на ниво технологичен детайл.

Функционално съдържание

Предложеното решение е съобразено с действащата законова база в България, както по отношение на осигуряването на безопасност при пожар, така и във връзка с нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

На кота -4.70 са разположени съблекалните за спортистите, пресцентър, офиси, технически помещения и паркинги. Тук се намират също входовете за VIP гостите, пресата и персонала.

От първо ниво /кота ±0.00/ се осъществява достъпа до първата трибуна и съответно необходимите за феновете павилиони, тоалетни и медицински кабинети.

На второ ниво /кота +10.12/ се намира общо пространство, което спомага за евакуацията на публиката.

Трето ниво /кота +15.40/ е разделено на 2 зони. В “Зона 1” /Сектори „А“ и „В“/  се намират VIP боксовете и необходимите за обслужването им ресторанти, бюфети и санитарните възли и Зона 2 /Сектори „Г“ и „Б“/   за зрителите и съответно с необходимите за тях павилиони, тоалетни и медицински центрове.

На четвърто ниво /кота +20.50/ се осъществява достъпа до втората трибуна и съответно необходимите за феновете павилиони, тоалетни и медицински центрове.

Пето ниво /кота +29.70/  е разделено на две зони – в Зона 1 /Сектор „А“/    се намират местата за медиите и Зона 2 /Сектори „Б“,“В“ и „Г“/ се намира общо пространство за зрителите, което спомага за евакуацията на публиката съобразена с българската нормативна уредба и изискванията на УЕФА.

Предложеното решение е съобразено с действащата законова база в България, както по отношение на осигуряването на безопасност при пожар, така и във връзка с нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

Постигнатият резултат  е умелото разделяне на различните потоци на публиката, специалните гости и обслужването, което от своя страна води до адекватното обособяване на крайните зоните, отредени за тях, и най-вече до удачния избор на местата на помещенията за коментатори.

 

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ

За трибуните е  използвана сглобяема стоманобетонна конструкция, за  козирката – стоманена пространствено-прътова конструкция. За покритие на стадиона се използват алуминиеви панели и полиакрил, като те се захващат с помощта на субконструкция върху основната конструкция.

Aрх. Антони Димитров

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура, катедра Обществени сгради

Година на дипломиране: 2014

Контакт: a.dimitrov.359@gmail.com

Тел.: 0883 408 970