Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Първо място в конкурса на „Загорка Зелен фонд“- Пасивна еко класна стая

Проектът се класира на първо място в конкурса на „Загорка Зелен фонд“ и е на СНЦ „Архитектура на бъдещето“, Казанлък.

С реализацията на проекта на арх. Барабонкова – основател и директор на Energy+International, ще се демонстрират предимствата на ниско енергийните и екологичните сгради, както и факта, че те могат да бъдат публично достъпни и икономически рентабилни. Целта на сграда от този тип е да обучава, мотивира и вдъхновява обществото за прилагането на устойчиви методи и технологии в строителството.

 

Пасивна еко класна стая

 

Проектът за Пасивна еко класна стая цели създаването на специално учебно пространство, което да покаже ангажираността на общество към бъдещето на децата и подрастващите. В Пасивната еко класна стая преподавателите ще имат възможността да подготвят следващите поколения граждани, които да ценят и пазят природните ресурси, както и да бъдат отговорни жители на нашата планета. Сградата може да се ползва на ежедневна база от различни училища в населено място и/или региона по предварително координиран график.

 

В рамките на занятията в Пасивната еко класна стая ще бъдат демострирани еколочни принципи и методи за пестене на енергия и ресурси, които ще бъдат предствени посредством самата сграда и нейната архитектура. Помещението от ново поколение ще може да бъде използвано и за целите на специаизирани събития, посветени на екологията и опазването на околната среда.

 

Класната стая от ново поколение ще бъде реализирана от „Загорка“ АД.

Източник на информация:www.citybuildhome.bg