Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Студентски кампус в гр.Пловдив

  ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Да се разработи студентски кампус, който да отговаря изцяло на специфичните нужди на обитателите му, фокусирайки се върху развитието на атмосфера, която да предразполага към развиване на една цялостна здравословна социална среда.

 

КОНЦЕПЦИЯ

ЕНЕРГИЙНА УСТОЙЧИВА СРЕДА;

– СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ;

– СЪОБРАЗЯВАНЕ С ФАКТОРА СТОЙНОСТ/ ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ ЦЕНА;

– КОМФОРТ НА ПОЛЗВАНЕ;

– ЧОВЕШКИ МАЩАБ;

– ВРЪЗКА С ОКОЛНАТА СРЕДА.

 

СИТУАЦИЯ

Разработваният терен се намира на бул.“България” 236, гр. Пловдив. Обхваща прилежаща територия към новата сграда на Пловдивски Университет “П. Хилендарски”. Територията е предоставяна Университета за изграждане на Студентски кампус.

АНАЛИЗ НА ТИПОЛОГИЯТА НА ОБЩЕЖИТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Обстановката, в която се изучават и живеят студентите е от изключително значение, както за ефективността на обучението им, така и за цялостното им развитие като студенти и като личности. Този период от живота им е от огромно значение за бъдещото им развитие и именно тук те получават онези техни качества, които ще им помогнат да се изградят като личности и да заемат своето подходящо място в обществото. Това е периодът, в който те за първи път поемат ежедневието си изцяло в свои ръце и започват да си изграждат свой начин на живот. Социалните контакти, както и обучението им са водещите приоритети в тази възраст. Именно заради тези причини средата на студентското общежитие има определяща роля. Тя би трябвало да предлага множество възможности пред студента, като по този начин спомага неговото развитие. Подобни характеристики като поток на движение,  индивидуално или общо използване на определени съоръжения биха повлияли значително върху това по какъв начин студентите прекарват времето си.

Ежедневието ни  става все по-модерно, все по-сложно. Връзката ни с интернет, технологиите и възможността да пътуваме създават много нови нужди и чувства. Създава се един свят на разнообразие, който по всякакъв начин започва да буди съзнанието и въображението ни. На фона на този развиващ се мултифункционален свят ние се сблъскваме с абсолютно противоположни условия на живот в студентските общежития. Светът на сегашното типично студентско общежитие е резултат, получен от стремежа за максимална ефикасност,  минимални пространства, максимален брой хора, минимални инвестиции и множество законови разпоредби. В крайна сметка преглеждайки примерите, особено в България, се сблъскваме с една картинка на безкрайни, прави коридори, обгърнати от две страни със стаи, коридори, които се прекъсват под прав ъгъл на определено разстояние за добавяне на стълби, определени от законовите изисквания за безопасност. Тези дълги и студени пространства се изпълват с безкрайните звуци на преминаващите, на гласове и шумове, идващи от множеството стаи.  Именно тази студена и неприветлива картинка е това, което трябва да се промени.

Трябва да се помисли върху създаването на по-ефикасен, по-просторен и устойчив във времето модул за проектирането на студентски общежития, насочен към развиването на социалния фактор.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

                 Водещ мотив при създаването на градоустройственото решение на проека  е стремежът да се създаде един общ и цялостен градоустройствено- архитектурен ансамбъл, който да създаде чувството на привързаност към средата, съчетанас комфорт и природа. Съобразявайки се с правоъгълната форма на вече съществуващата университетска сграда е създадена ясна ортогонална градоустройствена схема.

Всяка една от сградите е ситуирана на разстояние по-голямо от нормативната уредба, образувайки комфортни междублокови

пространства. По този начин се създава чувството на “лично” пространство в живущите.

Общото решение е търсено да бъде ясно и изчистено.

На територията на кампуса е разработена и велоалея, която позволява придвижването на студентите с велосипеди.

Градоустройственото решение на общежитията от тип “А” е оформено спрямо няколко главни елемента:

– осигуряване на достатъчно междублоково пространство за озеленяване и предоставяне на общи зелени площи, които да имат статут на по-интимни пространства за социални контакти;

– всяка една от сградите има изцяло свободна южна фасада, като по този начин не се спира ослънчаването на сградата;

Достъпът до сградите може да се извърши по два начина, чрез велоалея, която е развита изцяло на територията на кампуса, както и чрез автомобил, като за целта е осигурен подземен паркинг, който осигурява

Плановото разпределение на студентско общежитие от тип “А” е създадено с цел да се създадат достатъчно общи пространства, чрез които да се постигне благоприятна атмосфера за социални дейности и контакти.

Стаите са подредени около вътрешно атриумно стълбище, което чрез остъкления си покрив, създава по-добра връзка на живущите с околната среда, като в същото време дава чувство за простор и действа като обединяващ елемент, придавайки на живущите в общежитието усещането на общост и принадлежност.

На всеки етаж има отделено пространство/ стая, която служи за социални контакти между студентите. В общото помещение има и обща кухня, която също служи за елемент, около която се създават социални контакти.

АЛЕЙНА МРЕЖА

Алейната мрежа в студентския кампус е организирана на базата на два главни водещи мотива:

– да се спази ортогоналната ориентация, съобразена с формата на съществуващата сграда на университета;

– да се създаде чувство на “преливане” и обединяване на алейна мрежа и зелени площи, като чрез този ефект се увеличи характерното за студента чувство на свобода, на неограниченост и свободомислие.

УСТОЙЧИВА СРЕДА

Проектното решение е изцяло основано на главните направления в устойчивата архитектура. Интегрирани са фотоволтаични системи, системи за употреба и събиране на дъждовна вода. За допълнителна енергоефективност са използвани елементи от пасивната архитектура, като са засяти различни видове растения и дървета, които да осигуряват необходимото засенчване на терена и сградите.

 

арх.Христо Чернаев

специалност: Архитектура
университет: ВСУ „Черноризец Храбър“
година на завършване: 2014
телефон: +359 882 296040