Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Нов Трети пътнически терминал на Летище София

Анализ на Т3

За основа на проекта е прието градоустройствено решение за развитие на летищния комплекс, предоставено от Министерството на Транспорта. Това предразполага ориентацията на косата писта и разположението на терминалната сграда спрямо нея.

Новопроектираният Трети Терминал на Летище София трябва да осигури по-бързо и комплексно обслужване на пътници. Неговата реализация би довела до смяната на основното предназначение на Терминал 1 от пътнически в карго терминал. Промените настъпили в последните години в концептуалното решаване на Пътническите терминали, понижават експлоатационните качества на Терминал 1. Поради тази причина, с цел увеличаване капацитета на летищния комплекс, се предвижда увеличаване на дължината на пистите като се създаде нова коса писта с направление северозапад – югоизток, която да увеличи броят самолетни операции.

Проектната писта е зададена от лицензирана проектантска организация в сферата на планиране на летищни комплекси и отговаря на изискванията на IATA и ICAO.

Ситуация

Ситуационно, Новият Трети Терминал е разположен на няколко километра от Терминал 2, в посока югоизток – изток. Трети Терминал е с линейна концепция. Свързването на главната приемна сграда с Терминал 2 става чрез надземен влак.

Както повечето летища и това е разположено извън градската структура, но с добра обвързаност. То заема достатъчно голяма площ, за да задоволява нуждите си. Разполага с голям брой паркоместа /1700 места многоетажен паркинг/.

 

Функционално решение

            Проектираният терминал е за пътникопоток от около 2700 души час-пик и около 3.8 млн. пътника годишно. Капацитетът е изчислен на базата на прогнозни стойности, включващи нарастването на населението на гр. София до 5 млн. души в срок от 30 години.

На първо ниво/+/-0,00/ са предвидени:

–       Общо пространство /WC; гишета за закупуване на билети; рента кар; хотелски и таксиметрови услуги; заведения за бързо хранене и др./, функционално разделено за двете основни групи пътници – пристигащи и заминаващи. Двете зони са диференцирани за двата пътникопотока в двете половини на сградата, както и зони за посрещачи и изпращачи.

  • Зона пристигащи пътници включва: коридор за пристигащи пътници; контроли и проверки /паспортна проверка, здравен контрол, митническа проверка/; зона за получаване на багаж; емиграционни власти; здравен пункт; WC; безмитни магазини и заведения в коридора за пристигащи пътници.
  • Зона заминаващи пътници: места за закупуване на билети; автомати за самочекиране; чек-ин гишета; багажно отделение за заминаващи пътници със зони за сигурност, скенери и др.; вертикална комуникация;
  • ВИП салон
  • Офиси: митници; багажи; чек-ин администрации

 

На второ ниво /+4,80/ са предвидени:

–       Заминаващи пътници: зона паспортна проверка; рентгенов контрол; проверка на ръчния багаж; митническа проверка; проверка на бордната карта; коридор за заминаващи пътници /вертикална комуникация, разделяща двата основни пътникопотока; безмитни магазини; заведения за хранене; WC;  зони за изчакване пред гейтовете и др./

–       Пристигащи пътници: вертикална комуникация за достигане на коридора за пристигащи пътници на първо ниво

–       ВИП салон

–       Администрация на Терминал 3 – изпълнителен директор; зам. изпълнителен директор; директор митници; офиси митници; гранична полиция – директор; офиси на гранична полиция; видеоконтрол; WC; заведения за хранене; архиви; складове; зали за конференции и обучение; сървърни помещения; вертикални комуникации; зони за отдих и др. Обслужването на транзитните пътници, които слизат от борда по време на техническото обслужване на самолета, се настаняват в салоните при изхода или в общия салон за заминаване.

 

На ниво сутерен /-4,50/ е предвиден за ОВК, Електро, ВиК инсталации, противопожарна система, контролни уреди. За обезпечаването от електроенергия спомага трафопост разположен в границите на летищния комплекс. На същото ниво се намира паркинг със 155 места за ВИП пасажерите и приемна към него.

Конструктивно решение

Конструкцията е с ясно изразена модулност от 10х10 м. подпорно разстояние между конструктивните елементи. Подовата конструкция на КОТА +/-0,00 е изградена от стоманобетонни колони и стоманени греди в подовите конструкции. Главните греди са разположени по посока напречно на сградата и перпендикулярни на тях са разположени второстепенни стоманени греди през 2.5 м. Подовата конструкция на галерийното ниво на КОТА + 4,80 е изпълнена по същия начин. Покритието над общото пространство е решено с арки с двойна кривина с кръгло сечение. Между тях е прокарана мрежа от стоманени столици. По този начин се образува устойчива конструкция във всички направления. Финишното покритие върху арките е стъкло. По този начин се осъществява естествено осветление на вътрешното пространство и тектоничност на формите. Така се образува основния облик на покритието. Плътната част от покривната конструкция е решена със стоманени греди и послоен монтаж /системата Hoesch Bogendach/. Отводняването на целия покрив се извършва около вертикални конструктивни елементи, посредством улуци. Разработени са характерни детайли от конструктивното решение.

 

Идеята за обемнопространственото решение на сградата е вдъхновена от постоянно усъвършенстващите се форми на летищата в севтовен мащаб, генериращи все по-голяма динамика във формите си.

Обемното решение включва:

–       извито полуцилиндрично тяло /коридор/, осигуряващо достъп до гейтовете към самолетите;

–       ниско тяло, интегриано към приемната сграда, в която са включени проверките за пристигащи пътници и зоната за багаж, както административните звена към тях;

–       приемна сграда, оформяща основния характер на композицията, включваща администрацията на терминала, входно пространство през две нива, чек-ин гишета, места за изчакване, изпращане и т.н. Разделена е на две части, отговарящи на двата вида потоци – пристигащи и заминаващи пътници.

–       гарата на влака, свързващ Т3 с Т2 и Т1. Осъществена е визуална връзка между коридорът към гейтовете и гарата, посредством обем, „разсичащ“ приемната сграда, но действащ като „гръбнак“ на обемната композиция.

арх. Теодор Тонев

специалност: Архитектура
университет: УАСГ
година на завършване: 2015
телефон: +359 879 80 80 21
имейл: tgtcobrety@abv.bg