Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Крайдунавски парк „Ефектът на пеперудата“

Целта на проекта е да се покаже един нестандартен и креативен подход за планирането и създаването на заобикалящата ни среда. „ЕФЕКТЪТ НА ПЕПЕРУДАТА“ получи високо признание от световни величия в Ландшафтната архитектура в рамките на SLANT, неправителствена организация, чиято основна цел е да насърчава, оценява и награждава дейности, свързани с Ландшафтнaта архитектура.

С петия по ред международен конкурс на SLANT 2014, участниците бяха поканени да представят своите предложения за дизайн на обществен парк, който да интерпретира (от части или изцяло) понятието „Тransition“ (Преход/промяна).

 

Проектът, „ЕФЕКТЪТ НА ПЕПЕРУДАТА“, взел участие в конкурса, премина първо в 30-те най-добри проекта, а  след това, и в 16-те най-добри проекта от 52 отбора от цял свят. На крайното класиране „ЕФЕКТЪТ НА ПЕПЕРУДАТА“ достигна категорията на проектите, отличени с Високи препоръки, веднага след първите две места.

Проектът, представен в дипломната работа,   отговаря на съответното задание от конкурса, но също така представя едно по-детайлно решение,  разработено според изискванията за дипломна работа в специалност „Ландшафтна архитектура“.

 

Цел на Дипломната Работа

Целта на дипломната работа е проектирането на обществен градски парк на тема „Преход“.  Основната идея е да се осъществи „преходът“ от жилищните квартали към гората, и обратно, посредством новопроектирания парк, който да е връзката между тези две отделни пространства. По този начин да се създаде една благоприятна среда за рекреация на хората, търсещи почивка сред природата в града.

 

Местоположение на Обекта

Според правилата на конкурса, участниците са свободни да изберат сами географското положение на обекта. Изборът на гр. Русе съвсем не е случаен. Като един от най-променящите се и най-иновативни български градове, гр. Русе напълно отговаря на темата за промяната, която е застъпена в множество аспекти.

Пеперудата – Символ на Промяна

На първо място преходът се осъществява при придвижването от една позиция към друга, с което се осигурява подходящият достъп до- и във територията на парка. По този начин се обособява алейната мрежа, а заедно с нея се обособяват и отделните пространства или форми в композиционно отношение. Вследствие на решението на алейната мрежа, получената морфология силно наподобява силуета на пеперуда, която пък е позната като символ на метаморфозата и промяната.

От тук се ражда вдъхновението за оформяне на една творческа концепция, съпътсваща проекта от първоначалната идея до последния детайл.

Пример, илюстриращ казаното по-горе, е заглавието на проекта,  което се осланя на една теория на хаоса, наречена „Ефектът на пеперудата“. Според тази теория, малката промяна може да предизвика множество други промени след себе си, или с други думи, пърхането на крилата на пеперудата може да предизвика климатични промени в другия край на света…

 

Многопластова Композиция

Следвайки основната тема, промяната в композиционно отношение се осъществява чрез проектирането на многопластова композиция, която да осигурява разнообразието в програмата и дейностите в парка. По този начин в „долния“ пласт на парка се осъществяват обслужващи мероприятия в павилионите (арт център, библиотека, фитнес, ресторант и т.н.), а „горния“  пласт (детски площадки, изгледни площадки, открити и закрити пространства) осигурява необходимата среда за отдих на посетителите.

 

Обемно-пространствена Композиция

Достигайки до „живата“ част от парка – растителността, се разкрива още един израз на промяната, в който тя е интерпретирана посредством композирането на дървесните видове по височина – от периферията на парка към централните му части. С този начин на подредба се цели не само да се подчертае композицията (обемите на растителността се смаляват в упоменатата посока), но и да се подходи по рационален начин към конструктивните особености на павилионите. Или, по-конкретно, дървесните видове, разположени в по-високите части на павилионите, да са по-ниски (по-леки), а тези в ниските части – по-високи, съответно и по-тежки.

 

Инертни Материали

„Твърдата“ част на ландшафта също добавя своята стойност към крайния ефект. С дизайна на инертните материали, както с рисунъка на декоративната настилка, например, се цели да се създаде илюзията, че статичните тела са в движение. Идеята е вдъхновена от футуристичния стил в дизайна, който пресъздава движението на предметите в заобикалящата ни среда.

 

Осветление

Промяната намира израз по още един начин – чрез нощното осветление на парка, което редува различни нюанси на бяла и синя светлина, създавайки усещане за движение и разнообразие.

 

Ефектът на Пеперудата

Последен щрих, даващ завършен вид на идеята, е проектирането на тераси на някои от тревните площи. Освен внасянето на допълнително разнообразие в релефа, това решение въплъщава идеята за „пърхането“ на крилата на пеперудата, което прави проектното решение на парка една уникална, смела и запомняща се интерпретация на темата за промяната.

 

 

 ланд.арх.Велислава Иванова Вълчева

Дипломен ръководител: гл. ас. Веселин Рангелов

Специалност: Ландшафтна архитектура

Университет: Лесотехнически университет

Година на завършване: 2014

E-mail: valcheva_i.v@abv.bg

Сайт: http://bg.linkedin.com/pub/velislava-valcheva/a0/106/b85