Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

БИЗНЕС ХОТЕЛ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

Основна задача:

В рамките на дадения терен в централната част на София да се проектира Бизнес хотел от категория 3-4 звезди с капацитет 180 легла и 40 офиса. Хотелът ще обслужва гости на фирми или по-дълготрайно пребиваващи техни служители.

Ситуация:

Предоставен за застрояване е ъглов парцел в южната част на град София – на кръстовището на бул.Шипченски проход и ул.Акад.Людмил Стоянов. Благоприятното му разположение в града е предпоставка за лесния достъп до имота. В близост до терена се намират важни транспортни комуникации като бул.Цариградско шосе и магистарла Тракия.  В околността са разположени и много спирки на градския транспорт, като най-близо се намира трамвайната спирка на линии №20 и №23, ситуирана по диагонал на северния ъгъл на парцела, откъдето е и основния пешеходен подход.

Анализ на средата:

Ситуацията обхваща едно от представителните места в столицата, съчетало знакови сгради и просторни, озеленени свободни пространства. Разглежданият терен се намира на границата с две жилищни и една обществена зона. От източна страна се намира богато залесеният жилищен комплекс Яворов, който се отличава с ниско традиционно жилищно строителство, а от запад е разположена жилищна територия, застроена с ниско, средно и високо строителство. В конкретния квартал се издигат обществени сгради от национално значение – Министерство на външните работи, зала „Унивесиада”, бившият Ветеринарен факултет, библиотека и факултет на Музикална академия. Вписването на бъдеща  сграда на това място е сложна задача, решаването, на която включва отчитането на редица фактори.

Концепция:

Концепцията на сградата е базирана на задълбочено изследване на средата, в която се разполага теренът за застрояване.  Основната идея на проекта е създаването на компактна структура, която лесно се вписва сред сградите в околността. Същевременно наличието на пробиви спомага за туширане на монолитността на големия обем и разделя структурата на по-малки обеми. По този начин се прави връзка с жилищното строителство от север, докато визията от южната част остава цялостна и в хармония с едрите структури, поради диагоналното разположение на пробивите.

Формообразуване:

Идеята на формообразуването на сградта е компактната структура да направи препратка към сградата на МнВР, като след конкретния анализ на средата, сградата да придобие собствен облик. Факторите, които определят разположението на пробивите са пешеходен подход, връзка с природата и географските посоки. Динамиката  в лицето на острите ъгли също е търсена. Тя изгражда характера на сградта и разнообразяват средата. Значителното остъкляване има за цел да покаже връзка с природата наоколо.

Функционално решение:

Бизнес хотелът представлява средноетажна на вид структура. Тя е разделена с помощта на пробиви на три тела, свързани с партерно ниво.

Сградата има два главни входа, функционално разделени (хотел и офиси) по главните перпендикулярни композиционни оси на сградата, същевременно и двата към по-активния бул.”Шипченски проход”. Автомобилният подход е осъществен от ул.Акад.Людмил Стоянов. Предвидени са необходимият брой паркоместа за гости, служители и хора в неравностойно положение, както и едно паркомясто за автобуси. Стопанските зони и по-голяма част от паркоместата към сградата са решени в подземно ниво на кота -3.00, достъпно чрез рампа от западната страна на парцела.

Партерното ниво е решено с характерните обществено-обслужващи площи. На този етаж са организирани просторно фоайе, рецепция, заедно с принадлежащите към нея помещения, лоби бар, ресторант и кухня към него, спа център с басейн и фитнес, две конферентни зали и една многофункционална зала, разположена централно на композицията. Покривът на партерното пространство е изцяло остъклено с изключение на голямата зала, коята излиза над стъкленото покритие и преминава напред в козирка над главния вход на хотела.

Офисната част е отделена в едно от високите тела, разположено към по-активния бул.”Шипченски проход” и има подходящо за функцията си изложение.

В останалите две тела са разположени хотелски единици, които предлагат голямо разнообразие – от стаи с две легла, през студиа, мезонети и три типа апартаменти. Стълбищните клетки заедно с асансьорите са обърнати към вътрешността на сградата, така че да не отнемат от хубавото изложение, необходимо на стаите. На всеки етаж има по един камериерски офис с подемник, свързващ ги с необходимите помещения в сутерена.  През по-голямото хотелско тяло преминава атриум,който е с горно осветление и създава една комфортна среда за пребиваващите. Всеки етаж има различно разпределение в зависимост от разположението и подредбата на  хотелските единици. Това допринася и за динамиката по фасадита, постигната от съчетаването на различните по големина прозорци, зад които са организирани съответният тип хотелски помещения. Единствено фасадата на офис тялото е третирана с редуващи се два вида прозорци, които да съответсват и на конкретната функция. Като цяло фасадите са решени в посока еднородно звучене и стегната композиция от плътна част и отвори, която хармонира на мащаба на средата.

Основният материал,който е използван по фасадите е светъл варовик. Това е подходящ материал, с който бизнес хотелът се вписва сред сградите наоколо, както и доразвива атмосферата от средата.

 

арх.Симона Войчева

специалност: Архитектура

университет: УАСГ

година на завършване: 2015

телефон: 0888 509 888

e-mail: simona.voicheva@gmail.com