Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Музей на съвременния дизайн – Мексико сити

1.ЦЕЛ НА ПРОЕКТА :
За разробатване на проекта използвам задание от международен конкурс на тема – Проектиране на музей на съвременния дизайн в град Мексико сити. Придържала съм се към услоявията, заданени от програмата на конкурса. Целта на проекта е да се създаде музей , който да съхранява и излага творбите на Архитекурата и Дизайна както от Мексико, така и от света. Програмата включва:
– спазването на контекста на природната топографията на района;
– съобразяване със съществуващата градска среда;
– максимализиране на визуалния потенциал на района;
– оригинални архитектурни решения, като форма, функция и материали;
– търсене на нови начини за ангажиране на широката публика чрез архитектура и дизайн.
– насърчаване на енергоефективната, екологична и устойчива архитектура;
– спазване на условията за достъпност на инвалиди и безопасност.
– организацията на потока от хора.
-изграждането на пространства свързани с отдих , социализация, забавление ,обучение и дискусии, отражение и оригиналност , създадени на базата на интерактивността и атрактивността.

2.Обект на Дипломния проект
Устройствено и Архитектурно решение за изграждане на музей на съвременния дизайн в град Мексико сити.

3.Съдържание на Дипломния проект:
3.1 Проучване на спецификата на мястото и типа обект на разработване:
Мексико сити , град основан от ацтеките и амерингдианите преди десетки години, е един от най – богатите агломерации в света. Със своите 21,2 млн. жители той е и най-голямата по население агломерация. Типично за Мексико сити е разделенето му на 16 федерални области.
Разположен е в долината на Мексико като надморската височина варира от 2000 до 3000 м . н . в.. Характерни за мястото са честите заметресения, причинени предимно от набиращите се наблизо вулкани, както и наводненита поради липсата на изграден язовир с достатъчен капацитет. По-голяма част от почвите са глинени , подложени постоянно на влага, което впоследствие е причина за слягане на почвите и проблем за строителството. Климатът е субтропичен високопланински, най- ниската температура е 3 C и най- високите температура е 35 C. Характерни за Мексико сити са само два сезона , сух сезон – с продължителност 8-9 и влажен сезон – 3-4 месеца.
Архитектуарата на Мексико е изклучителна богата като прмер за това е оставеното архитектурно наследство от ацтеките. Много години след това тя е била предимно с религиозна насоченост. През 19в. се е строяло по Парижки образец и след Мексиканаската революция започва времето на модернизма. По това време се изграждат емблематичните за града Колана на Независимостта, Небестъргачът „Торе Латиноамерикана”, спортни съоръжения ,заради участието в олимпийските спортни игри и т.н. Един от най-известните мексикански архитекти е Теодоро Гонзалес.
3.2 Градоустройство:
Предложеното от конкура място за издигане на нов музей на съвременния дизайн се намира в федерация Чапултепекна на бул. Пасео де ла Реформас, един от главните булеварди в Мексико сити. Той свързва историческата част с най-големия парк в града. Парцелът е разположен срещу хотел-резиденция Мексико сити, един от най-високите небостъргачи там, фонтана Диана и училище, намиращо се в задната му част.В близос до бъдещия музей е разположена Колоната на Независимостта. Площа за застрояване е приблизително 9300 m2. Според наредмите на Мексиканските закони в строителстовто парцелът попада в централната зона на града. Функциите му се променят , взависимост от действащите закони. Линиите на застрояване са съответнно на 3 метра от регулациооните линиии и 5 м. от вътрешната регулациоона линия. Изисква се осигуряването на 35 % зелена площ. Максималната кота корниз е с височина 30 м. В момента на мястото на парцела съществува киноцентър и паркинг. Запазването им като структури зависи от решението на проектанта. В намиращия се наблизо парка „ Чапултепек” са разположени нац. Музей на антропологията и историята, Тамайо музей, природо историческия музей. Мексико сити е градът с най-много музеи -151 , но все още няма музей на съврменния дизайн.

3.3 ИДЕЯ:
Парцелът предназначен за проектирането на музей на съвременния дизайн е разположен на изключително възлово място , „ на пътя между историята и съвремието”. Наблюдава се тенденция за запазване на парковото пространство в градска среда , поради покачващите се показатели на вредни емисии. Именно затова една от основните задачи на проектното ми решение е да запази и обвърже съществуващия в близост парк с бъдещия музей и останалата част на градската среда. Мексико сити е град , който може най – непринудено да се характеризира с разнообразие , пищност, контраст и непредвидимост. Формата е продиктувана именно от нестихващата енергия на града. Намиращите се в близост действащи вулкани доказват , че и Природната среда е в унисонс с тази енергия. Булканът и изригващата от него лава , да те са разрушителни, но от тях започва и новото начало. Вулканът е символ на Мексико и чрез преоктното ми решение може да се превърне в символ на зараждащия се живот, на новото изкуство, на съвременния дизайн и архитектура.
3.4 Функционално-планово решение включва.
Подходи:
– Пешеходен достъп е осигурен от бул. „Пасео де ла Реформа”(основен) , ул. „Лерма”, ул. „Рио Мисисипи” и градския парк в източната част на имота. Основният подход към бъдещия музей е развит от към главния булеварт, подчертан от намиращия се ъглов парцел. Зареждането разполагам от към второстепенните улици , избягвайки опастност от нарушаване на движението на трафика.

–автомобилен достъп се осигурява от ул. Лерма, която е двупосочна. Предвиждат се 10 паркоместа на ниво терен и 170 паркоместа в подземния паркинг , от които 15 са за инвалиди. Спазена е наредбата за брой паркоместа според законодателството в Мексико сити – 50 % от 9000 м2 (разгърна застроена площ на парцела ).
– авариен и специален достъп до обекта: евакуация се осъщесвява през фоайето чрез главния вход, второстепенния вход и подхода към двора. Всеки един от трите обема притежава по две аварийни стълбищни клетки. Зареждане на сградата ще се осъществява чрез сутерена.
– озеленяване и благоустрояване: Предвижда се озеленява във вътрешността на имота от източната му страна и около главния подход.
Фоайе: пространство, включващо приемна за продажба на билети, информационно бюро,охрана, екрани и мека мебел.
Изложбена входна зала: пространство обособено от фоайето, където могат да се провеждат архитектурни и дизайнерски изложби или инсталации.
Магазини за сувенири x 3: място, където се продават книги / сувенири.

Основен проблем в проектирането на музея е организирането на различните потоци от хора – посетители зона Галерии , посетители Зона Кино и Ресторант и посетители библиотека и администрация. Функционалната схема, която съм избрала, се базира на концепцията на разделяне на различните групи посетители в отделни обеми с отделни подходи свързани с фоайето. Фоайето е разпределящото пространство от което галериите, киното , ресторанта ,аудиториума, библиотеката, админитрацията и озелененото пространство на кота 0 .00 имат достъп.
ГРУПА ГАЛЕРИИ :
5 експозиционни пространства с постоянната колекция:
– Галерия 1 – Графичен дизайн
– Галерия 2 – Дизайн на тежката промишленост.
– Галерия 3 – Дизайн на леката промишленост.
– Галерия 4 –Моден дизайн
– Галерия 5 – Архитектура
Мултифункционална галерия – голямо многофункционлноо пространство с висок таван за променящите се дисплеи и специални изложби.
Пространство за обучение: пространство за изследване на съвременния дизайн, приложението и въздействието му.
„Workshop” пространство: пространство, където може да се изработят дизайнерски модели (цифрово, ръчно).
Студио Галерия: малка галерия с пространство, където да се покажат изработените модели в работилницата.
Складови помещения ;

Контролът на посетителите в зоната галерии се осъществява на кота 0.00. От общо пространство с мека мебел започва обиколката на експозициите. На кота 0.00 се минава през петте постоянни галерии. Достига се до асансьори, водещи до кота 10.00, където продължава обиколката през мултифункционалната галерия, зоната за обучение, workshop и галериите към него . На кота 15. 00 имаме достъп до ресторанта и библиотеката. Зареждането на галериите се реализира от сутерена чрез подемни товарни асансьори.

АУДИТОРИУМ :
Аудитория с капацитет за 300 души.Входът към аудиториума се осъществява през фоайето. Осигурена е нужната височина за осъществяването на различни функции в залата.

Администрация :
– Приемно – информация;
– 2 х офис за директорите;
– 6 х малки офиси – “open space”;
– 2 х конферентни зали;
– Тоалетната съоръжения за офисите;
– Тераса;
– Складови помещения.

Библиотека:
– Пространство за проучване, свързано с дизайна и архитектура, включващо възможност за цифрово изследвания и ресурси.
– Медиа център: пространство с най-новите работни станции и печат.
– Архив ;
– Складови помещения.

Входът към администрацията и библиотеката е през фоайето към третия обем., с възможност за отделно работно време от галерийната част. Зареждането се осъществява на ниво сутерен чрез подемни товарни асансюори.

Социално общи пространство:
– Кафе, бар и ресторант: пространства за кафе, бар и ресторант, Градина: градина или зелени площи на партерния етаж с места за сядане.
– Кино: Място за продаване на билети;
Зала за прожекции;
Прожекционна и склад
Осигурен е отделен достъп от фоайето към кино салона и отделен достъп от фоайето към ресторанта. Достъпът до ресторанта се реализира чрез асансюори от кота 0.00 до кота 10.00. Зареждането се осъществява на ниво сутерен чрез подемни товарни асансюори.

Циркулация на потока от хора:
Аварийни стълбища през всички нива на сградата.
Зареждане чрез товарен асансьор с достъп до всяко ниво от зоната за товарене.
Асансьори-посетители разположени по дължина на сградата.

Обществени тоалетни: осигурени са на всяко ниво на музея;
– Жените: тоалетни кабини, мивки на всяко ниво.
– Мъже: писоари, тоалетни кабини, мивки на всяко ниво.
– Инвалиди.
Осигурени са на всяко ниво на музея.

Зона за зареждане:
– зона за достъп на доставка с камион – паркинг.
– Зона за зареждане с товарен асансьор в състояние да достигне до всички нива на сградата.
– Точка на сигурността за пътния контрол на достъпа.

3.5 Конструкция и материали

Конструкцията на основните три обема е стоманена. Помещенията изискващи по-големи пространства- галерии, кино, аудиториум и библиотека, са решени чрез стоманени ферми. Покривната конструкция представлява стоманена черупка , изградена от хоризонтални елипсовидно ферми през височина 1 м. , свързани с стоманени връзки. Черупката стъпва на колоните от стоманената конструкция на обемите. Чрез тази конструкция се постига добро горно освотление за нужните помещения и постиганате на идеята на проекта. Материала на покривното покритие е от Фотоволтаично стъкло, със сиво-черен цвят и голяма отразителна споспобност. Материалите на обемите целят да изобразяват „зараждането на живота” , затова използвам дървена обшивка, каменна облицовка и фасадни облицовъчни тухли.

арх.Гергана Мариянова Семерджиева

Телефони за контакти: 0883558413 и 0034603389447

e-mail : gergana_ss90@abv.bg

links : http://issuu.com/gerganasemerdzhieva/docs/portfolio/1 и es.linkedin.com/in/gerganasemerdzhieva