Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Създава се Секция „Млади професионалисти“ към БААИК

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Управителния съвет на БААИК, стартира работата по обособяване на Секция „Млади професионалисти“ към асоциацията.
Кой може да участва в Секцията:
1. Всеки специалист /без ограничение на специалността/, работещ във фирма за строителен надзор, респективно – консултантска дейност, членуваща в БААИК.
2. Да бъде под 35-годишен.
3. Да има желание и амбицията да участва в живота на асоциацията, респективно – в мероприятията на Европейската федерация на инженерните асоциации EFCA, свързани с Young Professonals Group.
ЧЛЕНУВАНЕТО В СЕКЦИЯ „МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“ КЪМ БААИК НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ТАКСИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС!
Необходима е само професионална автобиография, която да изпратите на мейла на БААИК: bacea@techno-link.com
За повече информация:www.bacea-bg.org