Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

КНИГАТА „БРАЦИГОВСКИТЕ МАЙСТОРИ-СТРОИТЕЛИ”

Излезе от печат книгата „Брациговските майстори-строители”, която е фототипно издание на: „Брациговските майстори строители през ХVІІІ и ХІХ в. и тяхното архитектурно творчество“  – арх. Пею Бербенлиев и Владимир Партъчев с притурка, съдържаща биографиите на авторите, нови изследвания,  допълнително онагледяване –  в това число и УСТЪВЪТ и ПЕЧАТА на ЕСНАФА. Книгата се издава по повод навършването през 2015г. на 255г. от преселването на първите Костурчани – майстори строители в Брацигово и 170 г. от създаването на техния обединен Дюлгерски еснаф (стари и млади), в който  работят  през годините  на Възраждането над 500 майстори,  калфи и много чираци. Създава се най-голямата архитектурно-строителна школа през епохата на Възраждането. Книгата на П. Бербенлиев и Вл. Партъчев, издадена в 2082 екземпляра, отдавна е библиографска рядкост, липсва и в библиотеките  на висшите училища по строителство и архитектура, а тя е необходимо пособие за  студентите  при изучаване на „История и теория на архитектурата“,  полезна е и за специалистите.

Издателство:

ГРАЖДАНСКИ   КОМИТЕТ  „ПАМЕТ“  – гр.Брацигово

4579  гр.Брацигово, ул.“Борис Чулков“№3,

тел:03552/28-08

GSM 0885133359

e-mail:  pametbr36@abv.bg

Цена:  20 лв.

Банкова сметка:

Банка ДСК – ЕАД

IBAN : BG97STSA93000015213667

BIC : STSABGSF