Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Научно-приложни конференции „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ и „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

Уважаеми колеги,

С голямо удоволствие Ви каним да вземете участие в организираната
Втора Научно-приложна конференция с международно участие „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ /УПС2015/ и Първа Научно-приложна конференция с международно участие „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ /ВУСС2015/ , която ще се  проведе на 5-6 Ноември 2015 г. в София.

Надяваме се да станете част от нас и да споделите Вашия ценен професионален
опит.

Прилагаме информация за конференциите. POKANA_CPM_RSBS_2015_BG

Успоредно ще се проведе и КОНКУРС „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА МЛАД УЧЕН На конференциите ще се проведе конкурс за най-добър доклад на млад учен. Право на участие в този конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са хабилитирани, са съавтори на доклад и устно представят самия доклад (презентация). Жури, съставено от членове на Научния комитет ще присъди грамоти и парични награди на най-добре представилите се млади учени.