Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

12-ти международен конкурс за студенти по архитектура Изовер „Мулти-Комфортна Къща“

Предстои да бъде дадено официалното начало на 12-тото издание на международен конкурс за студенти по архитектура Изовер „Мулти-Комфортна Къща“ на тема: „Създаване на общност“ в гр. Брест, Беларус.

Бихме искали да ви поканим за участие в откриването на конкурса, което ще се състои на 12. ноември 2015 г. по следния график:
10:00 – 11:00 ч., в УАСГ, 315 Зала (Корпус А)
13:00 – 14:00 ч., във ВСУ „Любен Каравелов“, АУЛА

В рамките на откриването ще бъдат обсъдени следните теми:
• 12-то издание на конкурса: развитие и предизвикателства
• Победители в националния и международния етап на конкурса
• Изовер „Мулти-Комфортна Къща”: основни критерии
• Архитектурен преглед на конкурсното задание
• Регламент на конкурса: график, награден фонд, лекции, журиране, представяне и др.

12189848_1042543649110158_7589381315588323324_n
Конкурсното задание на английски език, чертеж на ситуацията и помощните материали са на ваше разположение в международния сайт на конкурса: http://www.isover-students.com/content/view/353/362/. Очаквайте връзка към заданието, преведено на български език.

Надяваме се да уважите поканата.

Успех на всички участници!