Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Български архитекти проектират мол в центъра на Скопие

Българските архитекти от „Студио 17,5-М“ проектират търговски център в централната част на Скопие. Ръководител на разработката, която е в идейна фаза, е арх. Милена Нанова. Инвеститор е местната компания „Кам Фуд“.

Теренът на бъдещия мол се намира в близост до Старата железопътна гара и главната пешеходна улица. Разположен е на мястото на бившия Цветен пазар, част от който ще бъде частично възстановен като открито място за търговия, рекреация и забавления.

Проектът е част от плановете на общината за разширение на търговската и делова част на града, и изграждане на големи търговски единици. В непосредствена близост до обекта от запад ще бъде изградено разширение на Музея на град Скопие, като устройственият план предвижда топла връзка на второ ниво между търговския център и музейния комплекс.

Теренът е с площ около 6000м2, които подземно се застрояват изцяло, а над земята частично. Сградата има 3 надземни етажа с различни по големина магазини и заведения за отдаване под наем, и 3 подземни етажа, които включват супермаркет, търговска площ и фитнес център. Отделно има подземен паркинг на 4 нива с 310 паркоместа.

Застроената площ на търговския център е 2460м2, а разгънатата застроена площ е около 25220м2. Предвижда се бъдещо надстрояване на сградата с 2 хотелски етажа. В източния край на имота се разполагат заведения за хранене на площ около 435 кв. метра.

Търговска част

Търговските площи са организирани около пешеходен пасаж, който преминава през сградата и свързва главния вход с открития пазар от източната страна. В центъра, където пространството се разширява, е разположен елипсовиден атриум през 4 етажа, с горно остъкляване. През този атриум преминават всички ескалатори, които свързват търговските етажи (от -2 до +2 ниво).

Вътрешното пространство е богато осветено и отворено към градината. Това дава възможност за отлична ориентация в сградата, улеснява визуалната комуникация и осигурява видимост за всички търговски единици. В отвореното пространство се разполагат различни киоски и кътове за сядане със зеленина.

Малки и средни магазини се редуват покрай пасажа. По-големите магазини тип „котва“ се намират в ъглите на сградата. Има възможност за разделянето им на по-малки обекти в зависимост от търсенето на търговски площи.

На първия етаж пасажът преминава в остъклен мост, който осъществява връзката със съседната сграда. На втория етаж са разположени заведения за бързо хранене, ресторанти и магазини. Предвидени са тераси за хранене на открито.

На последния трети етаж са разположени офиси за управление и поддръжка на комплекса, технически помещения и оборудване.

Хотелска част

Хотелската част е достъпна от неголямо приемно лоби на кота +/-0.00м. Там се разполага рецепция и охрана. Двойка асансьори обслужват посетителите. Стаите са двустранно разположени на коридор, естествено осветени и са ориентирани навън, по периферията на сградата и навътре, към правоъгълно отворено пространство над остъкления покрив на атриума. За нуждите на хотела се предвиждат заведения, СПА център и семинарни зали на втория етаж, както и връзка с обслужващите площи в по-долните етажи.

Вертикалните комуникационни ядра са равномерно разпределени, така че да осигурят ясна ориентация, безпроблемна комуникация и бърза евакуация от сградата. Те включват три разсредоточени двураменни евакуационни стълби и една допълнителна стълба, извеждаща от подземния гараж навън.

Предвиждат се два 5 асансьора – 2 броя за посетителите на търговския център, 2 за хотела и 1 товарен. Асансьорите за посетители и товарният асансьор свързват подземните етажи с търговските етажи над земята. Асансьорите за хотела обслужват само надземните етзжи. В центъра на вътрешното атриумно пространство се разполагат 4 двойки ескалатори.

Архитектурна визия

Архитектурният образ на сградата е подчинен на градоустройствената идея за създаване на поредица от обекти за обществено обслужване по протежение на ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“, включващи комплекса на „Старата ЖП гара“, търговски център „Рамстор“ и други, като естествено продължение градския център и на пешеходната улица. Проектът цели създаване на разпознаваем образ, постигнат с помощта на съвременни технологии и материали, обяснява арх. Нанова.

Обемът е компактен и относително затворен, с чиста геометрия и ясна форма, които хармонират с мащаба и силуета на булеварда. Остъклените входове и горното осветление подчертават публичните пространства и вкарват естествена светлина в централната част на сградата.

Главният вход е отдръпнат навътре, за да се създаде подобаващо покрито приемно пространство с двуетажна височина. То е маркирано от носещ елемент с декоративна облицовка, където е поставен рекламния знак на търговския център.

Еркерите и козирките от север и изток създават покрито пространство за преминаване покрай витрините на магазините. Входът към хотела е маркиран от остъклен мост – пасарелка, предвидена за бъдещо изграждане на връзка с музейния комплекс.

Основните обеми се изпълняват с окачена вентилируема фасада с широкоформатни плоскости от фиброцимент на собствена носеща конструкция, монтирана към конструкцията на сградата.

Във фасадите е вградено дигитално управляемо декоративно LED осветление, което подчертава структурата на фасадата и създава динамичен визуален ефект. Остъклените части на фасадите ще бъдат изпълнени с окачена алуминиева „структурна“ фасадна система със стъклопакети на силиконова фуга, с прекъснат термомост.

Източник на информация: gradat.bg

Обект:  Търговски център, Скопие
Инвеститор: „Кам Фуд“ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Проектант: „Студио 17,5 – M“ ООД
РЗП: 25220 м2