Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Светият синод забрани ремонтите на храмове с европари заради променени условия

Светият синод на БПЦ разпореди на всички поделения в йерархията на църквата да прекратят участието си в европрограми в новия период от 2014 до 2020 година заради променени условия, на които повечето епархии не могат да отговорят.

На днешното си заседание архиереите са обсъдили наредбата за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

„След гласуване Св. Синод реши да забрани на всички поделения: митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони“, сочат от Синода.

От БПЦ не изброяват конкретни възражения. Според запознати с регламентите на европейското финансиране опасността епархиите да не могат да си възстановят вложените в ремонти на храмове средства е била водещ мотив за взетото решение.

Според наредбата кандидатите ще заплащат архитектурни и инженерни проекти при кандидатстване без гаранция, че сумите ще бъдат платени, ако проектите не получат одобраение, както е било досега. Манастирите и църковните настоятелства вече се очаква да поемат риска за своя сметка.

Друго стесняващо възможностите условие е изключването на бюджетно съфинансиране. Това означава, че всички допълнителни кранчета за подпомагане на проектите се затварят.

Кандидатстването на църковните настоятелства с проекти по новата програма за развитие на селските райони е на практика забранено след днешното решение. Все още няма данни колко застрашени от рухване църкви остават под чертата за възможен ремонт, както и каква част от програмата за развитие на селските райони е възможно да остане нереализирана.

В наредбата е поставено и условие кандидатстващите храмове да имат собствени приходи. Това ще им гарантира 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР ще е левовата равностойност на 1 млн. евро, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро, сочат текстове от наредбата.

Източник на информация: www.dnevnik.bg