Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Становище на РК София област относно мандатността в КАБ

Уважаеми колеги,

В последните няколко месеца възникнаха доста въпроси относно тълкуването на разпоредбите на Устава на КАБ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, касаещи избора и мандатността на органите на управление на централно и регионално ниво.

Поради възникналата дискусия и големия интерес, предлагаме на вашето внимание всички внесени до момента становища във връзка с мандатността, с цел избягване на субективното им тълкуване от когото и да било.

Становищата са качени на Сайта на РК „София област“ и в изпълнение на решение №4 от заседанието на Съвета, проведено на 14.03.2016г.

 

Становще на съвета на РК София Област:

Становище на Европейски институт за държавата и правото:

Становище на Контролния съвет към КАБ:

Становище на адв.Медарев

Становище на Председателя на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самооправление в Народното събрание Найден Зеленогорски