Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Форум ЗА градско развитие

Основна цел на Инициативния комитет за промяна в системата на градското планиране е да стимулира и подпомага създаването на нов модел за градско планиране, предлагащ справедливи и качествени решения за съвместно обитаване от настоящите и бъдещи жители на София в дългосрочен план.

Ние вярваме, че градът, на който всеки от нас има право е:
_град, предоставящ справедливи условия за живот и възможности за развитие без дискриминация на всички свои граждани;
_град с устойчиво социално и икономическо бъдеще и здравословна среда на живот;
_град, който уважава и разказва историята си;
_град, предоставящ качествени, безопасни и достъпни публични пространства, природни ресурси и инфраструктура на всеки гражданин независимо от социалния му статус;
_град, който се допитва до жителите си, за да създаде бъдещето си;
_град, чиято администрация е отворена и достъпна за жителите.

Постигането на тези цели в дългосрочен план трябва да се случи както чрез непрестанен и отворен диалог между политици и граждани, така и чрез радикални и решителни действия за осъвременяване и еволюция на системата за градско планиране, за да бъде тя адекватна на динамично променящите се социални, политически и икономически условия.

Организираният от нас форум ще събере на едно място представители на бизнеса, институциите, политическите сили в Столична община, медиите, научните среди, както и експерти (архитекти, урбанисти, строители, инженери), социолози, икономисти, обществени личности, активни граждани.

Форумът ще протече в откриваща част и в три дискусионни панела с теми: За статута на главния архитект, За нова функция и място на ОЕСУТ и За нуждата от изследователска структура в системата на градското планиране.

Целта на тази среща е да дискутираме възможен вариант за реформа в системата на градското планиране и нуждата на гражданите от нея. Убедени сме, че форумът е необходима първа крачка в работата на новия главен архитект, независимо кой ще бъде той и кога ще бъде избран.

ВАЖНО!
Участието във форума е безплатно. Тъй като местата са ограничени, идването навреме ще е предимство. Ако желаете, можете да запазите място през фейсбук съобщение на страницата ЗА градско развитие.

За повече информация, можете да посетите фейсбук страницата на събитието: https://www.facebook.com/events/1675806359335671/