Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Арх.Маргарита Козовска е новият Председател на РК София Област

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ „СОФИЯ-ОБЛАСТ“

Комисията по изборите се събра на заседание  в 19:00 часа на 12.04.2016 г. в залата, в която се провеждаше втората сесия но Общото събрание на Регионална колегия „София-област“.

Състав на комисията:

  1. арх. Петко Симеонов – председател
  2. арх. Янка Сачкова
  3. арх. Ваня Гергова
  4. арх. Николай Симеонов – нов член

Резултати от гласуването бяха обявени в залата от председателя на комисията по изборите в 20:30 часа:

  1. Получили бюлетини и гласували общо 64 /шестдесет и четирима/ делегати, видно от присъствения списък.
  1. Гласували за Председател на РК „София-област“ 64 /шестдесет и четирима/ души. Невалидни бюлетини 1 /една/.

Резултат:

за арх. Маргарита Козовска                     35 /тридесет и пет/ гласа

за арх. Мариела Андреевска                  28 /двадесет и осем/ гласа

За председател на РК е избрана арх. Маргарита Козовска.

 

  1. Гласували за членове на Съвета на РК „София-област“ 64 /шестдесет и четирима/ делегати. Невалидни бюлетини няма.

Избраният съвет на колегията се състои от:

арх. Илия Еврев  – 45 /четиридесет и пет/ гласа 

арх. Пламен Братков – 44 /четиридесет и четири/ гласа 

арх. Радосвета Едрева – 41 /четиридесет и един/ гласа 

арх. Ивайло Славчев – 37 /тридесет и седем/ гласа 

арх. Гани Ганев – 30 /тридесет/ гласа 

арх. Марин Бакалов  – 27 /двадесет и седем/ гласа 

Останалите получени гласове са както следва:

арх. Замфир Хаджийски  – 25 /двадесет и пет/ гласа

арх. Милена Колева  – 24 /двадесет и четири/ гласа

арх. Васил Точев – 23 /двадесет и три/ гласа

арх. Радослав Рашев  – 19 /деветнадесет/ гласа

арх. Илияна Младенова-Павлова  – 12 /дванадесет/ гласа