Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Стартира конкурса „Нарисувай ми стена“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен за лица над 18 годишна възраст – художници, професионални стенописци и графити майстори. Идеите за конкурса се подават онлайн през сайта в секция УЧАСТВАЙ! Кандидатите подават своята концепция под формата на скици и/или колажи, един от които върху специално подготвена за целта подложка, придружени с описателен текст. Необходимо е доказване на опит със снимки от предишни реализации и линк към портфолио/проекти. Желаещите могат да участват индивидуално или в екип. Един участник/екип може да участва с по едно предложение за всеки един от обектите в конкурса.

ТВОРЧЕСКИ НАСОКИ

Предизвикателството отправено към участниците е да предложат тематично изрисуване на външна стена, създавайки разпознаваема художествена идентичност. Предложената визия би могла да представлява абстрактна графика, вдъхновена от градските форми, сцена разказваща специфична история обвързана с функцията и активностите на конкретното място. Реализираният стенопис трябва да се асоциира с общата за всички градове тема „Красиви по природа“ и същевременно да олицетворява духа на конкретното място.

ГРАФИК НА КОНКУРСА

28.04 – обявяване
25.04 – 25.05 – набиране на идеи
26.05 – 31.05 – оценка на журито, публикуване в секция СТЕНИ на първите три за всеки град
01.06 – 11.06 – гласуване на публиката през сайта за окончателен победител за всеки град
15.06 – обявяване на резултатите
16.06 – 30.06 – подготовка за реализация – съгласуване на детайли по изпълнението с авторите победители

30.06 – обявяване на датите за реализиране за четирите града

ЖУРИ И ЖУРИРАНЕ

Журирането протича в два етапа:

1 – Оценка от експертното жури – Визуални гурута, потопени дълбоко в сферата на дизайна, визуалните изкуства и градската среда. и Посланиците на градовете – представители на сградите, които са обект на конкурса

Предложенията се оценяват с точки от 0 до 6 по следните критерии:
– силна концепция, послание на произведението
– интегрираност в градската среда
– естетика и стил на рисуване
– технически умения

2 – След като експертите изберат трите най-добри предложения за съответната локация, последната дума остава в ръцете на публиката, която гласува за публикуваните в секция СТЕНИ избрани от журито финалисти.

Конкурсът излъчва 4 победители – по един за всеки град.  Журито на конкурса си запазва правото да не излъчи финалист за даден град, ако сред подадените предложения няма такива с достатъчно високи естетически качества.

НАГРАДИ, РЕАЛИЗАЦИЯ

Победителите за всеки град получават парична награда от 2 000/ две хиляди / лева след приключване на реализацията върху съответната стена. След обявяването на победителите в конкурса в срок от две седмици те трябва да подадат допълнителна информация – спецификация на необходимите им цветове бои, материали и техника за реализиция. Сдружение Трансформатори заедно с Оргахим АД – Русе осигуряват пълна логистична и експертна подкрепа за реализацията на художествените идеи. Организаторите набавят всички необходими материали за реализацията на четирите избрани идеи, както и осигуряват престоя на участника/екипа-победител, свързан с реализацията в съответния град.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички идейни скици/рисунки трябва да бъдат специално и единствено създадени от участниците за целите на конкурса. Всички представени рисунки са интелектуална собственост на техните Автори по Закона за Авторско Право . Участниците в конкурса поемат отговорност в случай, че трети лица проявят претенции за авторски права относно изпратените скици/рисунки.
Сдружение Трансформатори и Оргахим Ад-Русе в ролята си на поръчител делят изключително прехвърлимо право за „използване” на произведенията/рисунките, без ограничения във времето по Закона за Авторското Право. „Използването” на произведенията/рисунките, като се опоменава името на Автора, включва следните права : възпроизвеждане, разпространение и показване на произведенията/рисунките или части от тях върху всякакви носители на данни или медия, цифрови или аналогови: каталози, проспекти, телевизионни екрани, прожекционни екрани, всякакви други промоционални материали, както и в печатни и електронни медии, уебсайтове, социални мрежи ; всякакъв вид публично разпространение ; разпространение на тези медийни продукти сред неограничен брой лица.
Трети лица нямат никакви права върху произведенията/ рисунките. Трети лица могат да разпространяват медийни продукти представящи произведенията/рисунките единствено след споразумение и съгласие от страна на Автора, Сдружение Трансформатори или Оргахим АД-Русе.