Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

EFFIX PAVILION МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Девня Цимент АД, част от Italcementi Group, и Варна Дизайн Форум, канят всички студенти и млади професионалисти в областта на архитектурата и дизайна да участват в открития международен конкурс за идеен проект на малък търговски павилион в Морската градина на град Варна. Целта на конкурса е да се обогати градския дизайн на Варна, чрез реализиране на съвременна и вдъхновяваща идея за търговски павилион, изработен с иновативните материали на Italcementi Group. Конкурсът ще завърши с победител, оценен от 5 членно международно жури. Победителят ще получи парична награда, посещение на изследователския център „i.lab” в Италия и реализация на проекта като прототип в реален мащаб.

Целта на конкурса е да се обогати градският дизайн на Варна, чрез реализиране на съвременна и вдъхновяваща идея за търговски павилион, изработен с иновативните материали на Italcementi Group.

ПРОГРАМА
Спазването на графика е задължително условие за участниците. Всички проекти, получени след 20:00 часа Българско време (GMT+3) на 04 август 2016г. няма да бъдат включени в конкурса и последващите изложби. Посоченият график може да се променя само при настъпване на форсмажорни обстоятелства, като участниците ще бъдат уведомени чрез тази страница.

ГРАФИК

15 май 2016г. Обявяване на конкурса.

15 юли 2016г. Краен срок за задаване на въпроси от участниците.

04 август 2016г. Краен срок за предаване на проекти.

05 – 07 август 2016г.Заседание на техническата комисия.

08 – 10 август 2016г. Журиране на проектите.

15 август 2016г. Обявяване на победителя и откриване на изложба.

Членовете на журито ще бъдат обявени до 15 юли.

Първа Награда

3000лв, посещение на изследователския център i.lab в Бергамо, Италия и реализация на проекта.

Две Втори Награди

1000лв и посещение на изследователския център i.lab в Бергамо, Италия

За повече информация: effixpavilion.com

ЗАДАНИЕ