Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Паркоустройство и Благоустройство на Част от Парк „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Дипломант: Милен Петров Нешев

Випуск: 2015 г.

Година на дипломиране: 2015 г.

Тел.: +359 896 055 867

Email: Milen_Neshev_@abv.bg

Linkedin:https://bg.linkedin.com/in/milen-neshev-277011103

Дипл. Ръководител:

/гл. ас. д-р. Веселин Рангелов/

 

Гр. Пловдив е вторият по големина град в България и като такъв, на неговата територия съществуват множество паркови територии. По-известни от тях са Цар-симеоновата градина, Дондуковата градина, парк “Лаута”, парк “Бели брези”, парк “Парашутна кула” и други.

Един от най-посещаваните паркове в града е паркът “Отдих и култура”, който се намира в западната част на Пловдив. Основна причина за голямата посещаемост на парка е разположената в него Гребна база, която е най-голямата спортна база от такъв вид на Балканите.

Изхождайки от факта, че единствено западната част на парка не е благоустроена и съответно, остава пасивна и неатрактивна за посетителите на парка, заданието за проектиране се съсредоточава върху разработването на проект за паркоустояване и благоустрояване на въпросната, западна част от територията на „Отдих и култура“.

Целта на дипломната работа е проектирането на обществен парк. Основната идея е обектът на разработка да осигури възможно най-рационално решение за това, как да бъде използвана тази територия, така че да задоволи три основни аспекта: социален, екологичен и икономически. По този начин да се създаде една благоприятна среда за рекреация на хората, търсещи почивка сред природата в града.

Концепцията на парка е формирана в процеса на работа. Състои се от три основни теми: отдих, култура и вода. Отдихът и културата като теми са вдъхновени от името на парка, а темата за водата – от факта, че целият обект на разработка е пряко свързан с нея – северна граница е р. Марица, а южна – Гребният канал. През централната част на обекта също преминава и Дермендере.

Като столица на културата и символ на древността и историята, гр. Пловдив не може и не бива да отстъпва на други големи европейски градове по ниво на развитие на градинско-парковото изкуство.

Eдна от специфичните цели, опоменати в Общинския план за развитие на Община Пловдив, е свързана с опазването и развитието на зелената система на територията на общината. В него се разглеждат основните приоритети, чрез които да се развият, обновят и възстановят градските райони.

С разработването на този дипломен проект се синтезират именно тези приоритети: развитие, обновяване и възстановяване на част от парк, чрез които да се постигне съвременен дизайн, носещ в себе си духа на Пловдив – древен и вечен.