Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Международен ден на урбанизма-8 ноември

Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ и
Националният клуб на урбанистите към САБ

организират
КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – III

Организаторите канят
практици и теоретици, общински и държавни служители,
преподаватели и студенти
на 11.11.2011 г. от 13.00 ч. В зала 316 , блок А на УАСГ

Заявки за участие с доклад или изказване се приемат на:
e-mail:conference.urban@gmail.com,
или на тел. 0888797549, 0878205437, 0897960676
до 27.10. 2011 г.