АРД- Руси Делев ЕТ

Проектантско бюро

ЕИК: 831743757

e-mail: roussi.dellev@gmail.com

Skype:

уеб страница:

Телефон: 02/862 23 21

Адрес за кореспонденция:
София, ул."Бигла"12, вх.А

Управители: