Аркиграф ООД

Проектантско бюро

ЕИК: 131141787

e-mail: arkigraf@abv.bg

Skype:

уеб страница:

Телефон: 02/974 62 83; 0888/89 17 36

Адрес за кореспонденция:
София, бул."Климент Охридски"18, офис 104-1205-1206;

Управители:
арх.Дена Ганева Колева; арх.Милена Кръстева Колева