ХЕЛИО-П-ДИЗАЙН - АЛЕКСАНДЪР КАЗАКОВ ЕТ

Проектантско бюро

ЕИК: 121800338

e-mail: kazakov_heliop@mail.bg

Skype:

уеб страница:

Телефон: 02/952 17 40; 0877 952 174

Адрес за кореспонденция:
гр. София, ул."Княз Борис I" 22, ет.1, ап.2;

Управители:
арх. Александър Светославов Казаков - 00276