Здравка Константинова Шехтова Свободна професия

Проектантско бюро

ЕИК:

e-mail: info@nma.bg

Skype:

уеб страница:

Телефон: 0722/60714

Адрес за кореспонденция:
Самоков, ул. "Търговска" № 24 А

Управители:
Здравка Константинова Шехтова