АРЕНБЕРГ ПРОЕКТ ЕООД

Проектантско бюро

ЕИК:

e-mail: petia.milanova@yahoo.com

Skype:

уеб страница:

Телефон: 0885 232 952

Адрес за кореспонденция:
София, ул."Крива река"6, вх.Б, ет.1, ап.16

Управители:
Петя Милкова Миланова