ХАУС ДИЗАЙН ФАКТОРИ ООД

Проектантско бюро

ЕИК: 202804023

e-mail: studio@tzekova.com

Skype:

уеб страница: http://www.tzekova.com

Телефон: 0888 555 357

Адрес за кореспонденция:
София, ж.к."Младост"1, бл.26, вх.А

Управители:
архитект Мария Цекова