Светлана Стоянова

Светлана Стоянова

Студент

Среден успех:

e-mail: svetlana.h.stoyanova@gmail.com

skype:

Самооценка на студента

Софтуерни умения

Auto CAD:

Archi CAD:

Revit:

3D Studio Max:

Google Sketchup:

Adobe Photoshop:

Lumion:


Практически умения

Работа в екип:

Творчество:

Английски език:

Оценки от стаж

Софтуерни умения

Auto CAD:

Archi CAD:

Revit:

3D Studio Max:

Google Sketchup:

Adobe Photoshop:

Lumion:


Практически умения

Работа в екип:

Творчество:

Английски език:

Стаж до момента:

Участие в Digital Fabrication Workshop при направата на модела на сграда (използвайки софтуера Rhinoceros) от последвалата изложба на 15.06.16 Монументални истории с включени 3D принтирани макети. Участие в Пролетен салон по дизайн 2016г. С цел пътуване и подобряване на англ. език прекарах две лета в САЩ, запознавайки се с културата и архитектурата в тази част на света. Бих желала стажът да се проведе през месец юли.