Къщата на Димитър Яблански

ИСТОРИЯТА НА КЪЩАТА Къщата на Димитър Яблански е построена през 1906-1907 година. Собственикът е заможен човек – финансист завършил в Париж, кмет на София, а по-късно и министър на Обществените сгради, Пътищата и Благоустройството. И както приляга на...

Народен театър „Иван Вазов“

Народният театър е строен на два пъти. Първият път е издигнат по проектите на виенските архитекти Фелмер и Хелмер. Откриването, голямо културно тържество за страната, станало на 3 януари 1907г. За случая Иван Вазов написал пролог „Славата на...

Жилищно търговска сграда на Олга...

Сградата е построена през 1911г. за жилище на семейството на Футеков – книгоиздател, по сведения брат на Райна Княгиня. Вероятно първоначално партерът и мецанинът са служили за търговски нужди на собственика като книжарница, но в последствие са...

Софийски университет „Свети Климент...

През 1906г. е обявен конкурс за сграда на държавен университет. Той е спечелен от идеен проект на френския архитект Анри Бреансон . Проектът представлява ансамбъл от десетина сгради, които трябва да се разположат върху сегашното място на...

Календар за 2013г.

Скъпи колеги и приятели, Тази година Регионална колегия НОВА към КАБ реши да издаде календар за своите членове, който да бъде продължение на  изложбата „Детайли от живота на архитектурата“ и играта към нея „Разкрий детайлите на...