Нова Столична Библиотека

Съвременната концепция за библиотека отрежда ново и по-различно място на този тип сгради в живота на човека. Библиотеката днес се конкурира с богатата палитра от развлечения, когато става дума за усвояване и осмисляне на свободното време. Тя...

Планински хотел към национален спортен...

Нуждата, от такъв нов, модерен и качествен комплекс в България, е належаща. Повечето спортни бази у нас са в плачевно състояние, малкото които са обновени и са годни за употреба, няма как да задоволят нуждите на спортистите в нашата страна. Именно...

Ландшафтен проект за разработка на...

Идеята на дипломната работа е да се усвои потенциалната и естетическа стойност на пловдивските тепета които са основен символ на града и главната част от зелената му система. В проекта е изградена нова паркова среда в ниската паркова част на...

Детски център – гр. София , район Младост

Настоящият проект има за цел да създаде среда наподобяваща света на децата, където те са нейният  център, и всичко случващо се около тях да е вълнуващо , различно и провокиращо. Средата трябва да спомага за тяхното интегриране по естествен и...

Реконструкция и адаптация на дом...

ПРЕДПОСТАВКИ Световната финансова криза доведе до редица промени в международните отношения и съответно макрокономическото статукво  в световен план. От водеща  сила, Европа се оформя като маргинал в следствие на застаряващото си население,...

Архитектурно училище на остров...

ЦЕЛ И СМИСЪЛ НА ПРОЕКТА Целта на проекта е да се разработи, в идейна фаза, училище за архитекти на остров „Адата“ на река Марица в град Пловдив и да се осигури достъп до острова. Проектът ще има смисъл само тогава, когато е съобразен максимално с...

Страница 22 от 23« Първа...10...1920212223