Студентско общежитие на УАСГ

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020 Дипломант: арх.Лилия Кирилова Гузгунова Дипломен ръководител: проф. д-р арх. Орлин Давчев Специалност: Архитектура Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия І. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА...

Проект за среда за превъзпитаване на...

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020 Дипломант: арх.Христо Йорданов Хрисотов Тема:СРЕДА ЗА ПРЕВЪЗПИТАВАНЕ НА ЗАТВОРНИЦИ С ЛЕК И ОБЩ РЕЖИМ Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия Дипломни ръководители: ПРОФ. Д-Р...

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020 Дипломант: арх.Елица Станиславова Пеева, тел. 0882 28 80 22, e-mail: peeve.elica@gmail.com Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Ина Ламбева Специалност: „Архитектура“ Университет: Висше строително училище „Любен...

Парк „Пчела” на територията на...

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020 Димпломант: ланд.арх.Александра Димова Специалност: Ландшафтна архитектура Тема на дипломната работа: Атракционно-познавателен парк „Пчела“ Дипломен ръководител: Гл. ас. д-р ланд. арх. Мария...

Проект за библиотека – Library Genesis

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020 Проект: Библиотека – Library Genesis Дипломант: арх.Марин Маринов – 0888 67 07 67 Университет: УАСГ, катедра „Обществени сгради“ Дипломен ръководител: доц.д-р арх.Панайот Савов   Проектът е ситуиран в...

Страница 5 от 512345