Интервю в арх.Борислав Игнатов „ЗУТ...

Не може вече да става дума за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Това, което трябва да се предприеме, ЗУТ да бъде заменен от модерно законодателство. Това коментира в студиото на „Клуб Investor” с водещ Ивайло Лаков председателят на...

Новият ЗИД на ЗУТ вече е обнародван в...

От днес официално влизат в сила новите изменения в Закона за устройство на територията. Подробно с тях можете да се запознаете на следния линк в държавен вестник: ЛИНК

Важни акценти от новите промени в ЗУТ

Председателят на КАБ арх.Борислав Игнатов е направил кратко и изчерпателно представяне на промените в ЗУТ инициирани от КАБ и КИИП и приети официално от Народното събрание. Очаква се обнародване в Държавен вестник. Подобно постижение от страна...

Последните промени в Закона за...

В бр. 82 на „Държавен вестник“ от 26.10.2012 г. са публикувани приетите от Народното събрание промени в ЗУТ. Можете да ги видите на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69471 Протоколи от Участието на КАБ в обсъждането на промените в ЗУТ,...