Архитектурно училище на остров Адата в...

СИТУАЦИЯ Мястотото за проектиране на архитектурно училище е най-големия остров на река Марица – Адата, който се намира в гр.Пловдив. В момента той е необитаем и трудно достъпен. Пловдив има 7 района. 6 от тях са южно от Марица и 1 северно. На изток...

Архитектурно училище на остров Адата в...

Архитектурното училище служи за обучение на архитекти, публично представяне на тенденциите и търсенията в областта на архитектурата с голяма художествена и културна стойност. Целите му са многостранни, като посетителите са относително...

Център за Култура и Дебати

Мостът-сграда – физическо свързване на два зелени бряга, откъснати от натоварена транспортна артерия, и символ на обединението/ възстановяване единството на жизнената среда. „От всичко, което човек в сремежа си към живот издига и строи,...

Център за култура и дебати

Избрах тази задача, защото мисля, че темата е важна за обществото и дава възможност за намиране на решение на социален проблем. Центърът за култура и дебати е публично средище, където нетрадиционното изкуство и социално-политическите теми се...