Нова магистърска програма и нова...

Новата магистърска програма по „Управление и технологии в транспортната инфраструктура“ към катедра „Пътища“ стартира през учебната 2017-2018 година и изисква кандидатите да са бакалаври или магистри във всички професионални...

Mагистърската програма „Енергийна...

Университетът по архитектура, строителство и геодезия удължи срока за прием на кандидати за магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството“ до 30 септември 2016 г. Програмата трябва да отговори на нарастващото търсене за...

Бизнес хотел в централна градска част

Ситуационно решение Сградата е разположена в УПИ, на североизток от което се намира бул.Шипченски проход и на северозапад – ул. Акад. Людмил Стоянов. Разположението в терена зависи от отстоянията ѝ до съседните съществуващи сгради съгласно с...

ЖИЛИЩНА ГРУПА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ В...

Градоустройствената композиция – от две тела, заключващи озеленено пространство, и разработка на сградата, като терасовидни жилища – градини, са подчинени на концептуалната идея за създаване на самостоятелен жилищен организъм, откъснат от...

Студентско общежитие в София

Водеща идея при изготвянето на дипломния проект е да се развие качествено нова концепция за начина на обитаване в студентско общежитие в България с модерна и атрактивна визия на сградата.  Подчинявайки се на тази идея, сградата е разработена...

Страница 1 от 912345...Последна »