Представяне на книгата...

Книгата „Брациговските майстори строители“, с автори проф.арх.Пейо Бербенлиев и Владимир Партъчев, е специално издание на Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област за Форум „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА...

Иновативни материали и методи при...

На 10 септември в рамките на ФОРУМ „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТО ПОТОК НА ВРЕМЕТО“ д-р инж. Иван Гешанов изнесе интересна лекция на тема „Иновативни материали и подходи при реставриране на сгради паметници на културата“. Презентация /PDF/...

Използването на естествени материали...

Лекцията на арх.Георги Георгиев от Асоциацията за строителство с естествени материали е представена в рамките на ФОРУМ „БРАЦИГОВО -КАМЕННИЯТ ПОТОК НА...

Архитектурна обиколка на град Брацигово

На 09.09.2021г. архитектурният форум посветен на културното наследство „Брацигово – Каменният поток на времето“ започна с представителна обиколка на част от знаковите места в града, която бе водена от арх.Младен...

Електронна изложба на проектите...

На 09.09.2021г. на официална церемония  в Културния дом на гр.Брацигово по време на архитектурния форум „Каменният поток на времето“ бяха обявени победителите в конкурса за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в градската среда...

Страница 1 от 3123