Бизнес хотел в централна градска част

Ситуационно решение Сградата е разположена в УПИ, на североизток от което се намира бул.Шипченски проход и на северозапад – ул. Акад. Людмил Стоянов. Разположението в терена зависи от отстоянията ѝ до съседните съществуващи сгради съгласно с...

ЖИЛИЩНА ГРУПА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ В...

Градоустройствената композиция – от две тела, заключващи озеленено пространство, и разработка на сградата, като терасовидни жилища – градини, са подчинени на концептуалната идея за създаване на самостоятелен жилищен организъм, откъснат от...

Студентско общежитие в София

Водеща идея при изготвянето на дипломния проект е да се развие качествено нова концепция за начина на обитаване в студентско общежитие в България с модерна и атрактивна визия на сградата.  Подчинявайки се на тази идея, сградата е разработена...

Къщи „СПАСИТЕЛНИ КАПСУЛИ“

Бедствията не са проблем присъщ за някои точки на света. Всяка държава е застрашена от непредвидими действия на природата или човека, като земетресения, урагани, наводнения, пожари, бежански вълни поради размирици и др. Такива ситуации налагат...

Център за култура и дебати

КОНЦЕПЦИЯ: Всеобхватното проучване на зададената ситуацията извежда присъствието на силно изразен математически модел, обхващащ темата за правоъгълника, формообразуването под 90 градуса и понятието „математическа симетрия“ – съотнесени в...

Страница 1 от 712345...Последна »