Културен център Русе – Изкуството...

Русе е петият по големина град в България и е най-големият български град по поречието на река Дунав. Разположен в Североизточна България. Този индустриален град е също така и културната столица на Северна България. В днешно време Русе се радва...

POVEGIA – A DREAM UNIVERSITY CAMPUS

Повеля започва своята история, през 6 век след Христа, когато след Ломбардските нашествия група от хора бягайки от опустошението на  Есте и Падуа и намират подслон на самотния остров....

Адаптивност на архитектурата във...

Дисертационният труд е разработен в концептуалната рамка на Територии на уличния пейзаж (Streetscape territories ), ръководен от проф. д-р Крис Скеерлинк (Kris Scheerlinck) в КУ Льовен (KU Leuven), Кампус Гент, Белгия. Темата, която се изследва е Адаптивност на...

Пасивно ваканционно селище с марина в...

В текущия проект се опитвам да се справя с два различни по естество, но еднакви по важност проблема на нашето време. Първият от тях е проблемът с енергийната ефективност. Поставил съм си задачата целият комплекс да е изцяло пасивен и да си...

Театър 199 „ Валентин Стойчев“ –...

Дипломният ми проект е на тема „ Театър 199 „ Валентин Стойчев“ – реконструкция и изграждане на театрален център. Той се намира в София и по-точно в централна градска част. Театър 199 се помещава в сутерена на сградата на Министерството на...

Страница 1 от 3123